Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Tradiční rituál svěcení stromu

Tradiční rituál svěcení stromu
7. dubna od 18:00 h
Stromy jsou důležitými indikátory zdravotního stavu prostředí, v němž žijeme. Lidé je uctívají, neboť jim připomínají jejich spojení s rodnou zemí a nebem. Také letos proběhne slavnost svěcení dubu v polích na poutním místě U sv. Donáta, na křižovatce polních cest mezi obcemi Škvorec, Přišimasy a Úvaly (35 km východně od Prahy). Dub byl vysvěcen na jaře roku 2009 sibiřským šamanem Očur-oolovičem a od té doby jsou zde slaveny přírodní svátky. Průvodkyněmi večera jsou spisovatelka Pavlína Brzáková a výtvarnice Vladislava Jirásková. Tradičně budete pohoštěni koláčem a čajem.

Přineste si s sebou pentličky nebo pruhy látky v co největším množství, ozdobíte jimi dub. Tento tradiční rituál posiluje místo setkání a otevírá jej do dalšího období. Místo síly je spojnicí mezi lidmi a tento "strom přání" nebo také "strom přátelství" je nádherným symbolem pro setkání láskyplných srdcí.
Mapku místa najdete, když si do internetového vyhledavače zadáte heslo „Lípy u sv. Donáta“.

Těšíme se na Vás! Vstup je volný.

Foto Vladislava Jirásková

Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 05.04.2016 •