Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Divadlo, jazyk, zvuk a nevědomí - SONORIA

Rádi bychom vás upozornili na zajímavé divadelní představení Sonoria, které se koná v pražském Divadle Kampa dne 8. října od 19:00 a 21:00 hodin.

Ve světelném, zvukovém a tanečním představení Sonoria kontrastuje hudební atmosféra prostorového zvuku s uměleckou hrou světla a expresivní silou lidského těla. Je to první představení sonorního divadla, zcela nového pojetí scénického umění, které vyvinula zvuková designérka Hanna Preuss. Sonorní divadlo prostřednictvím univerzální estetiky zvuku a světla překračuje hranice jazyka a dotýká se nevědomí. Sonoria využívá citace v aramejštině z knihy Skryté evangelium od Neila Douglase-Klotze a ukazuje, jak intenzivní dopad mohou mít na posluchače lidské výroky, i když nejsou racionálně dekódovány.

Sonoria je zvukové akvárium, introspektivní zážitek, při němž se publikum ocitá mezi tmou a světlem, kde se setkává s mocným emočním a narativním působením zvuku.
Diváci se noří do sugestivního smyslového prostředí, dramatická látka jim volně prosakuje do podvědomí a vydávají se na intimní cestu svou vlastní emoční krajinou.

http://www.divadlokampa.cz/program-akci/tickets/2516Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 02.10.2014 •