Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Články

Když se Stromy zlobí

Když se Stromy zlobí

Z dubu u sv. Donáta v polích za městysem Škvorec bylo ukradeno několik slunovratových ozdob včetně ochranné panenky. Podle sibiřských šamanů nikdo z takových zlodějů neujde trestu. Dub je vysvěcený šamanem Očur-oolovičem, který zastupuje tradici tuvinských šamanů světících stromy, prameny a další posvátná místa. Prostřednictvím specielního rituálu oslovil ducha tohoto stromu, který nyní pečuje o všechny dárce pentliček a je přítelem všech, kteří s ním přicházejí rozmlouvat. Ovšem v případě, že někdo cokoli zcizí, začne si přitahovat do svého života negaci. Tento skutek zůstává v jeho těle jako jakýsi otisk, na nějž se začne navazovat negativní energie. Sibiřský šaman Kondraška, nejznámější a nejsilnější z burjatských šamanů mi jednou vyprávěl, co se stalo u nich ve vsi Tagarchaj s chlapci, kteří svévolně poničili stuhy na Stromě a polámali větve. Jeden z nich do roka zemřel a druhý byl velmi nemocný. Dědeček toho chlapce se vypravil za Kondraškou a prosil ho o pomoc. Kondraška si nechal chlapce přinést a když uviděl, co provedl, řekl mu: „Rozzlobil jsi ducha stromu a teď sklízíš, co jsi zasel. Taková místa je potřeba uctívat, spojují nás s Přírodou, a ne je ničit. Musíš strom odprosit a přinést mu nějaké dárky. Já udělám obřad, abych ducha stromu upokojil.“ Nebýt obřadu, zle by se chlapci vedlo. O Stromech se na Sibiři vypráví spousta podivuhodných příběhů. Nemusíme jim věřit, ale na druhou stranu: Proč je takto krádežemi pokoušet?Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 10.03.2010 •