Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Pravidla RITUÁLU I.

Pravidla RITUÁLU I.
Skrytá tvář věcí, se objevuje v tichu
31. 05. a 1. 06. 2014

Víkendový praktický šamanský seminář s Pavlínou Brzákovou, během něhož prožijete řadu rituálů. Když vyjdeš na svět z těla matky, tvá hvězda ti dá světlo. Pronikne ti do srdce a do smrti je s tebou. Přirosteš k Nebi dlouhou osudovou nití. Kdo zná smysl svého života? Bloudíme ve tmě a tíhneme ke Světlu jako můry. Zažiješ Světlo, zažiješ Tmu, odejdou přízraky ze tvé mysli, poznáš zrození i smrt.

Během semináře se seznámíte s rituálem a jeho pravidly. Pravidla přírodních rituálů jsou po celém světě stejná, důležité pro ně jsou nerušené místo, vhodný čas a pevný záměr. Protože se nacházíme v české krajině, jejíž jsme neoddělitelnou součástí, objevujeme její duchovní podstatu. Co vás čeká?

Sobota 31. 05:
Do chrámu Ducha vstupujeme očištění, projdeme očistným rituálem.
Probudíme sílu místa zbudováním kamenného oltáře podle tradičních postupů, jímž spojíme Nebe s matkou Zemí.
Nahlédnete do svého nitra a oslovíte pomocníky. Vyrobíte si ochranné figurky, které společně rituálně oživíme.
Neděle 1. 06:
Projdete živly a naučíte se je správným způsobem integrovat do své bytosti. Objevíte sílu svého živlu a učiníte jej zdrojem svého poznání.
Místo konání:
Víkendový seminář se koná ve dvou jurtách, tradičním obydlí jihosibiřských a mongolských pastevců, na pozemku v obci Lobkovice u Neratovic, ul. Palackého 16. S sebou si vezmete spacák a karimatku, přespáváme společně v jurtách. Je zde možnost si také postavit svůj stan.
Informace ohledně místa konání vám poskytne Hanka Hubáčková na telefonu 602 357 370 nebo na e-mailu hana.hubackova@seznam.cz.
Informace ohledně programu získáte na telefonu 603 203 801 nebo na e-mailu pavlina-brzakova@seznam.cz. Zašleme vám podrobné pokyny, jak se na rituály připravit.
Cena semináře je 2 500 Kč.
Součástí ceny je ubytování v jurtách, sobotní oběd a večeře, nedělní snídaně a oběd. Pokud jste vegetariáni, podejte nám předem zprávu.

REZERVACE MÍSTA
ZÁLOHA 600 Kč spolu s PŘIHLÁŠKOU na e-mailovou adresu pavlina-brzakova@seznam.cz (záloha je nevratná v případě zrušení účasti bez vážného důvodu v termínu kratším než 14 dní před začátkem programu).
Doplatek je nutné provést nejpozději dva týdny před začátkem programu.
Platbu prosím posílejte na účet 916806143/0800 u České spořitelny jako variabilní symbol použijte datum počátku programu (např. 24052014).
Nezapomeňte na identifikaci plátce – uveďte své jméno.


Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 23.03.2014 •