Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Zrození nového slunce

Zrození nového slunce
POZVÁNKA na rituál
Zimní slunovrat je nejdelší nocí v roce. Již potřetí se setkáme na oslavě Zrození nového Slunce, která proběhne za zvuku šamanského bubnu od 18:00 hodin dne 21. prosince u posvátného dubu U sv. Donáta v polích mezi obcemi Škvorec, Úvaly a Přišimasy.
„Pozorujeme-li Slunce během roku, rozpoznáme v jeho dráze cyklus. Střídá se poměr světla a tmy. Hraničními vrcholy tohoto cyklu jsou rovnodennosti a slunovraty. Slunovrat je nejdelší noc v roce, Slunce se nachází na obratníku Kozoroha a lidé na severní polokouli jej nazývají zimním slunovratem,“ říká známá úvalská astroložka Martina Lukášková. „Od dob, co si člověk uvědomil tento základní cyklus, mu bylo jasné, že nemůže tyto momenty opomíjet. Rozdělovaly rok, pomáhaly mu stanovit kalendář a orientovat se v čase. Nabízely možnost připravit se na budoucí. Každý ze slunovratů i rovnodenností s sebou přinášel pro danou kulturu svou specifickou oslavu.“

NEJDELŠÍ NOC
Naši slovanští předkové také slavili slunovrat a nazývali jej Kačun „krátký“. „Tím se odkazovalo na nejkratší dny v roce. Vláda boha Slunce Dažboga (dárce všeho dobra) byla oslabena,“ vysvětluje Martina Lukášková. „Kačůn byl dočasně personifikován a stával se hrozbou pro všechny lidi. Obavy byly na místě: „Vrátí se světlo? Prodlouží se opět den?“ Samozřejmě, že měli zkušenost, že se vláda dne opět vrátí, ale měli úctu, která je přiměla upamatovávat si tento důležitý mezník. Dažbog se o zimním slunovratu rodí jako dítě, které roste a během jara sílí a o letním slunovratu dosáhne své plné síly, aby ji pak postupně ztrácel. V době Kačunu umírá a zároveň se rodí. Je to den, kdy na svět vstupuje chaos a mizí hranice mezi světem lidí a démonů. Po světě mohou volně chodit démoni, běsi, upíři, vlkodlaci a další temné bytosti, ale také duše zemřelých předků. Je to nebezpečná noc jak pro boha, tak pro lidi. Obranou je posílení světla a to nejenom v rovině vnější – založení velkého ohně, ale i vnitřní – spojení všech lidí kol ohně. Plamen se zažehl a lidé se sešli kolem ohně, aby společně posílili světlo a přečkali těžké období. Slunovratový oheň se zapaloval při západu Slunce a hořel celou noc. Nechodilo se spát, ale celou noc se bdělo u ohně – na jediném bezpečném místě. Oslavy ohně a lidské sounáležitosti pokračovaly do Štědrého dne, kdy všichni pocítili, že světla přibývá.“
Součástí této tradice našich dávných předků je kromě posílení vnitřního světla každého jednotlivce také společný hodokvas, k němuž můžete u dubu U sv. Donáta, pokud se k němu 21. prosince vypravíte, přispět i vámi zhotovenými pokrmy. Na slavnost Zrození nového slunce si můžete přinést také nějaký tradiční hudební nástroj, bubínky, rolničky, zvonečky…, jejichž zvuky pak splynou s okolní krajinou. Tradičně vás zveme na čaj a koláč. Nezapomeňte vzít s sebou různobarevné pentličky nebo vlastnoručně vyrobené ozdoby, jimiž zkrášlíte dub – Strom splněných přání. Průvodkyněmi večera a slunovratového rituálu jsou spisovatelka Pavlína Brzáková a výtvarnice Vladislava Jirásková.

Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 29.11.2011 •