Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Slavnost Zeleného muže 1.08.2013 od 18:00 hodin

Slavnost Zeleného muže 1.08.2013 od 18:00 hodin
Milí přátelé, zveme vás do polí u sv. Donáta východně od Prahy na Slavnost Zeleného muže. Tento již tradiční rituál proběhne dne 1. srpna od 18:00 hodin na křižovatce polních cest mezi obcemi Přišimasy, Úvaly a Škvorec. Všichni jste srdečně vítáni!
Tento svátek je známý pod názvem Lughnasadh, je předchůdcem našich dožínek a symbolizuje plodivou sílu léta. Slavili jej naši keltští předkové, ale i Slované, je vyjádřením úcty matce Zemi.
Zelený muž představoval od nejpradávnějších časů ducha vegetace, uctívaného pod rozličnými jmény: Dionýsos, Pan, Faun… Obvykle byl spojovaný s radostí, veselím a plodivou silou, a právě proto byl nejvíce oslavován v době dozrávání obilí, v čase kdy vrcholí plodivá síla přírody. Křesťanství tohoto uctívaného „Zeleného muže“ v našich oblastech vymýtilo, ale ne tak docela. Někteří architekti jej šibalsky zachovali na gotických světských, ale i církevních stavbách. Bezpečně jej poznáme na skrytých místech v kostelích, kde je zakomponován jako prazvláštní tvář, které z očí, uší a úst vyrůstají šlahounky možná dubových větví. Tento obličej na nás jakoby náhle vykoukne z keře nebo koruny stromu, aby nám připomněl, že duchovním světem nejsou pouze plující oblaka nad našimi hlavami, ale také bujará zeleň dávající plody, díky níž jsme udržováni při životě. Zelený muž je prastarou moudrostí vegetace, silou, která nás spojuje se vším živým.
Co s sebou na slavnost? Přineste si barevné stuhy, obilné či kukuřičné klasy, ozdobíme jimi figurínu Zeleného muže, která již stojí pod dubem a čeká na své zkrášlení. Obřadem vás provedou – etnoložka Pavlína Brzáková a Hannah, a protože se ze svého pobytu v USA již vrátí Vladislava Jirásková, možná rituál obohatí svými znalostmi získanými z Medicine Dance, léčivého kruhového tance severoamerických indiánů.
Místo konání slavnosti najdete, když si do internetového vyhledávače zadáte heslo „Lípy u sv. Donáta“. V případě, že zabloudíte či budete potřebovat nějaké další informace, volejte na mobil 603 203 801.
Tradičně vás občerstvíme koláčem a čajem. Pokud chcete, můžete ke společnému hodování přispět nějakým vaším kulinářským výrobkem. Těšíme se na vás!

Foto Zeleného muže z let 2010 a 2011


Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 25.06.2013 •