Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Stromová slavnost letního slunovratu

Stromová slavnost letního slunovratu
Slunovraty jsou předmětem oslav po celém světě, nezávisle na kulturách v té které oblasti a mají kořeny v dávné minulosti. Již tradičně probíhá tato oslava u čtveřice lip U sv. Donáta v polích mezi obcemi Škvorec, Úvaly a Přišimasy – dne 21. června od 18:00 hodin.
Letní slunovrat byl v životě našich předků vždy významným dnem. Slunce v tento den dosahuje na obloze svého vrcholu a má také největší sílu. Od tohoto dne pak postupně zase slábne. Na tomto poznatku je také založena původní pohanská oslava, pocházející z keltsko-germánské tradice. Církev se snažila oslavu letního slunovratu vymítit, což se jí nepodařilo, proto ji přijala a dala jí název Svatojánská noc podle Jana Křtitele, jehož narození se v tuto dobu slaví. Během této přírodní oslavy se lidé snažili dodat slunci sílu a moc, o které po slunovratu začíná přicházet. To nejčastěji činili tím, že v tento den zapalovali ohně. Věřili, že teplo a světlo pomohou slunci doplnit sílu. Také se domnívali, že ožívají tajemné síly, které střežily poklady země. Byly to zejména bludičky a divoženky, ale také čarodějnice a čerti. Magické obřady měly v tento den neobyčejnou sílu. Letní slunovratová slavnost u dubu U sv. Donáta navazuje na tyto dávné rituály. Mapu místa najdete, když si do internetového vyhledávače zadáte heslo Lípy U sv. Donáta. S sebou si vezměte různobarevné stuhy ke krášlení dubu, u něhož obřad proběhne, a hudební nástroje, jimiž rozezníte okolní krajinu. Tradičně budete pohoštěni koláčem a čajem. Společnou hostinu můžete obohatit také z vlastních zdrojů. Rituálem vás provede Pavlína Brzáková a spřátelené bubenice Hana Hubáčková a Hannah, na didjeridoo a buben hraje Dobromil Tuček. Vstup je volný.
Po skončení rituálu si mohou případní zájemci vyzkoušet sestavu cvičení, kterou se Pavlína Brzáková naučila při svém nedávném pobytu v buddhistickém klášteře v Číně, v provincii Kanton.

Foto Pavlína Brzáková


Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 12.06.2013 •