Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Léčivá síla stromů (seminář)

Léčivá síla stromů (seminář)
 Od pradávna se v naší keltsko–slovanské tradici pěstoval vztah ke stromům a k hlubokému propojení s přírodou a krajinou. Víra v léčivou moc stromů otevírala lidem silný intuitivní zážitek přímé zkušenosti. Můžeme mluvit o tzv. „metodě stromové síly“, která bude předmětem tohoto semináře. Naučíme se praktické návody pro komunikaci se stromy a pro léčení na aktivovaném novodobém obřadním místě.

Informace a přihlášky : VladislavaZ@seznam.cz

cena: 350,-KčAutor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 23.10.2012 •