Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Program slavnosti podzimní rovnodennosti

Program slavnosti podzimní rovnodennosti
 Slavnost je tentokráte věnovaná podzimní rovnodennosti v duchu našich slovanských předků. Naši předkové si v tomto čase hluboce uvědomovali, že po překročení podzimní rovnodennosti, kdy je den dlouhý dvanáct hodin stejně jako noc, vstupují do temnější poloviny roku. Temné síly se s ubýváním světla postupně zmocňovaly vlády nad světem, a proto bylo důležité, aby si lidé začali vědomě posilovat a chránit svá vnitřní světla pro přečkání temného času a na ochranu svého duševního a tělesného zdraví.
Během slavnosti podzimní rovnodennosti se obraceli o pomoc ke svým bohům. Víme o nich, že přebývají na Veledubu, jehož kořeny jsou rudné žíly. Nejvyšším bohem je Svarog, kterého jeho syn uložil do velkého a zářícího vejce, jež vozí každý den od východu k západu. Ze Svarogovy hrudi září teplo a světlo, které lidé nikdy neuvidí, přestože udržuje pořádek ve světě. Svarogovi pomáhají další bohové: Perun - vládce severu, Svantovít – pán jihu, Radhost – bůh západní a Dažbog – ochránce východu. O roční období pak pečují bohyně Vesna (jaro), Živa (léto) a Morena (zima). Pojďte nyní společně s nimi vstoupit do kouzelného světa a zúčastněte se očistného rituálu!
Po úvodním slovu spisovatelky a etnoložky Pavlíny Brzákové k tématu Duchovní očista, vás provedou rituálem malířka Vladislava Jirásková (www.vladislavajiraskova.cz) a znalec slovanské spirituelní tradice Zdeněk Ordelt (www.okobohu.cz). Ti, kdo budou mít zájem, si mohou na závěr vyzkoušet několik cviků na posílení psychické odolnosti pod vedením Vladislavy Jiráskové. Jeden z nich vidíte na přiložené fotografii, má název „trychtýře“.
Mapu místa najdete, když si do internetového vyhledávače zadáte heslo „Lípy u sv. Donáta“. Vezměte si s sebou něco na sezení, barevné stuhy nebo jiné ozdoby pro strom a rozličné hudební nástroje. Budete pohoštěni koláčem a čajem. Ke společné hostině můžete také přispět z vlastních zdrojů, cokoliv s sebou přinesete, prohloubí atmosféru společného sdílení. Vstup na rituál a slavnost je volný.
Pavlína BRZÁKOVÁAutor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 06.09.2012 •