Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Stromová slavnost

Stromová slavnost

Stromová slavnost
Semínko života a smrti
V polích U sv. Donáta mezi obcemi Úvaly, Škvorec a Přišimasy (východně od Prahy) se 1.srpna od 18 hodin koná další ze stromových slavností. Pojďte s námi vstoupit do kouzelného světa stromů a zúčastněte se stromového rituálu.
Společně dosáhneme hlubšího pochopení tradice našich předků. Stromy jsou nositeli krásy, která se nás dotýká, a symbolem lidské naděje a vytrvalosti. Jsou učiteli a léčiteli, moudrými pomocníky na naší cestě. Naučíte se zacházet s jejich léčivou silou tak, aby se stala součástí vašeho života.
S sebou si vezměte něco na sezení, barevné stuhy nebo jiné ozdoby pro strom a rozličné hudební nástroje. Budete pohoštěni skvělým koláčem a čajem. Ke společné hostině můžete také přispět z vlastních zdrojů. Během večera bude vystaven nový obraz Vladislavy Jiráskové s názvem Semínko života a smrti.
Mapu místa najdete, když si do našeho internetového vyhledávače zadáte heslo Lípy u sv. Donáta.
Průvodkyněmi slavnosti jsou malířka Vladislava Jirásková, šéfredaktorka časopisu REGENERACE Pavlína Brzáková. Na šamanský buben doprovází Hana Hubáčková. Vstup je volný.Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 21.06.2012 •