Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Pozvánka na první pražské vystoupení

Pozvánka na první pražské vystoupení
Burjatského souboru písní a tanců ULÁLZAJ
Burjatský soubor písní a tanců „Ulálzaj“ byl založen v r. 2004 v sibiřském městě Irkutsk a jeho členové se skladají ze žáků starších ročníků středních škol, studentů a mladeže. Hlavním úkolem souboru je zájmová činnost mladé burjatské populace se zaměřením o zachování, rozvoj a popularizaci burjatské kultury. Za 7 let své existence soubor se vyvinul jako talentované umělecké těleso a získal řadu cen v Rusku a v cizině, opakovaně měl vystoupení v Mongolsku, kde se zučastnil etnického festivalu „Altargana“, věnovaného tradicím a kultuře Burjatů, prožívajících jak v Rusku, Mongolsku a v Číně. Soubor se zúčastňuje všech důležitých kulturních událostí svého regionu, jako byly oslavy 350. výročí sibiřského města Irkutsku, získal zvláštní cenu na 5. mezinárodním divadelním fórumu „Zlatý vítěz“ v Moskvě v r. 2007, zúčastnil se oslav 1000. výročí Republiky Litva apod. Soubor má ve svém repertoáru burjatské písně a tance burjatských a mongolských národů, rovněž připravuje divadelní performance, spojené s burjatskými mýty a legendy, jako např. „Legendy šedivého Bajkalu“, „3 tradiční mužské hry u Burjatů“ apod.
Burjatská republika byla založena v r. 1923, do roku 1958 se jmenovala Burjat-Mongolská autonomní republika, od r. 1958 Burjatská autonomní republika, od r. 1992 je přejmenována na Burjatskou republiku.
Burjati žiji v Burjatské republice, také v Ust-Ordynském a Aginském burjatském okruhu v Irkutském a Zabajkalském krajích v Ruské federaci. Příbližně 60. tisíc etnických Burjatů žije v severních ajmacích Mongolské republiky, a také v Autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko v Cíně. V ČR v současné době je příbližně 4 tis. mongolských státních příslušníků, mezi kterými se vyskytují i Burjati. Podle sdelění burjatského studenta S. Vachruškina v ČR je kolem 75 Burjatů, kteří prijeli z Ruské federace a většinou studují nebo pracují v ruzných městech České republiky. Určitý počet Burjatek, provdaných za Čechy, žije tady již řadu desítek let. Za tato léta přetrhávají se vazby, zapomíná se jazyk, burjatské tradice a zvyky.
Spolupráce Berkatu s Burjaty v ČR je důležitá ve mnoha směřech, může být poskytována pomoc při integraci do společenského života v ČR, účast na různých besedách a seminářích, při výuce češtiny a dalších kulturních a zájmových aktivitách. Burjatská republika je vzdálená země ve Východní Sibiři, studenti začali jezdit do ČR v posledních 5-10 letech. S vyvojem globalizace a ekonomickým růstem Číny asi poroste potenciál Sibiře, jako zdroj surovin a pracovních sil, zesílí migrace obyvatelstva jak v Sibiři, tak i směrem ven. Berkat se soustředí na mezikulturní vztahy a organizuje různé vzdělávácí programy, muže tedy zahrnout do svých aktivit i příslušníky burjatského národa, jak z Ruské federace, tak i z Mongolské republiky.

Koná se: 28.7.2011 v Kulturním domě Ládví (Burešova 1661, Praha 8 –Kobylisy, st.metra Ládví)

Vstupné: 200 Kč

PhDr. Lygzima Chaloupková, Burjatka, žijící v ČR kolem 30 let
Tel 608176639


Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 16.07.2011 •