Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Články

Rozhovor s astroložkou Věrou Várady

Rozhovor s astroložkou Věrou Várady
 Jaké by měly být podle vás vztahy třetího milénia?
Měly by se lišit. Vstoupili jsme do třetího tisíciletí a naším úkolem je učit se žít jinak. Energie by měla v mezilidských a partnerských vztazích proudit a měnit podstatu těchto vztahů. Ty by neměly být tolik ovlivňovány strachem a obavami. Budeme se učit žít ve svobodných vztazích, bez omezení, manipulace, bez výhod. V budoucnosti by lidé měli vytvářet vztahy, v nichž se budou vědomě vázat smlouvami pouze na určitou dobu. Jejich smyslem bude ochrana rodiny. Když děti vyrostou, muž a žena se svobodně rozhodnou, zda chtějí ve společném životě pokračovat, nebo zda se rozejdou.

Znamená to, že sdílení života bude jiné?
Budeme více hledat spřízněné duše. Okruhy bytostí, které mají podobné životní plány. Tím budeme více posilovat životní úkoly a plány, které každá duše má. Ubude tak negací, opozic a problémů, které pramení z nepochopení. Nebudeme propadat vztahům, jež jsou kontraproduktivní a bez vývoje.
Měli bychom si uvědomit, že v každém z nás je zároveň žena, muž a malé dítě, a že každá složka naší osobnosti potřebuje lásku, pochopení, fyzickou přitažlivost. Každý má jinou míru a každý partner potřebuje jinou dávku emocionální blízkosti. Někdo jiný potřebuje fyzickou blízkost, vášeň, více sexu, jiný potřebuje podpořit v tvořivosti. Další bytosti touží po duchovní spřízněnosti. Přestanou existovat zastaralé modely vztahů: muž – je silnější, starší, víc pracuje, zajišťuje, ochraňuje, žena – je slabší, menší, mladší, stará se o rodinu. I v tom jsou omezující vzorce, které pak brání některým lidem rozvíjet vztah, který je netradiční. Musíme si uvědomit, že duše nemá pohlaví. Více budou akceptované vztahy homosexuální. Rozhodnutí jedinců, že chtějí žít sami „singel“ bude respektované. V budoucnosti se může otevřít celé spektrum vztahů, kde nebudou přežívat žádné chronické archaické vzory z minulosti. Život v otevřených vztazích bude naprosto běžný.

Co můžeme udělat pro šťastný partnerský život?
Buďte, kým jste, buďte opravdoví. Řekněte sami sobě, co opravdu chcete. Buďte, kým jsme ve své podstatě, nesnažte se žít podle nějakých společenských norem a představ okolí (rodičů, přátel atd.). Dopřejte si to, co opravdu chcete. Dopřejte si naprostou upřímnost k sobě. Když jsme upřímní k sobě, můžeme najít cestu k druhému člověku a být upřímní i k němu. Uvědomění, že jsme harmonická bytost, která přijala sama sebe, může vytvořit harmonický vztah.

Autor: Martina •  Vydáno: 22.06.2012 •