Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Korejská šamanka Hi-ah Park v České republice ve dnech 8. – 10. června

Korejská šamanka Hi-ah Park v České republice ve dnech 8. – 10. června

Vážení a milí,
rádi bychom vás pozvali na přednášku a seminář korejské šamanky Hi-ah Park, které proběhnou od pátku 8. 6. do neděle 10. 6. 2012.
Šamanka Hi-ah Park je v Evropě velmi známá, v českém jazyce jste se o ní mohli dočíst v publikaci Poselství šamanů od německého etnologa Geseko von Lüpkeho (Práh) nebo v knize režiséra Clemense Kubyho Cesta do sousední dimenze (Eminent).

Obě akce se budou konat v pražském Strašnickém divadle, Solidarity 1986/53 100 00, Praha 10.

Ceny za přednášku a semináře jsou jednotné pro všechny evropské země, kde Hi-ah Park působí. Na její semináře přijíždějí dlouhodobí zájemci z různých zemí, proto je cena za obě akce stejná jako v Německu nebo Rakousku. I u nás předpokládáme zahraniční účast, proto prosíme, abyste se v případě zájmu co nejdříve zaregistrovali na adrese: martina@samanskajurta.cz nebo na tel.: 605 154 173.
Další podrobnosti naleznete na našich stránkách v sekci "Semináře".
 
8. června od 19:00 do 22:00 hodin 
Hi-ah Park: Přednáška na téma SEXUALITA A SPIRITUALITA
Koná se v pražském Strašnickém divadle.
V moderní společnosti je sexualita stále více oddělována od spirituality. Důsledky tohoto vývoje jsou zjevné: Mužům chybí vnímavost a intuitivní citlivost a ženy ztrácí spojení se Zemí, na kterém by mohly svojí duševní sílu dále rozvíjet. Dříve tomu tak nebylo: Staré kultury v Egyptě, Indii a Číně pojímaly lidskou sexualitu jako jeden z nejsilnějších projevů životní síly. Dokázaly ji plně využít tak, aby se lidé stali silnými a bohům podobnými bytostmi. Šamanka Hi-ah Park ukazuje, jak můžeme postoj k naší životní síle skutečně kultivovat, aniž bychom potlačovali sami sebe.
Cena přednášky: 600 Kč.

9. – 10. června (oba dny od 9:30 do 18:00 hodin)
Seminář Hi-ah Park na téma SMRT EGA
(v sobotu 9. června od 9:00 registrace účastníků)
Koná se v pražském Strašnickém divadle.
Záměrem a náplní tohoto semináře je objevení a intenzivní prožití naší přirozenosti. Uvědomíme si, co tento stav bytí znamená a co nám překáží, abychom v něm dokázali setrvat. Technika, jíž tohoto stavu docílíme, se nazývá Mu-a. V překladu znamená „mu“ – žádný a „a“ – sám. Posvátný tanec "Mu-a" navozuje stav transu, ve kterém se šaman spojuje se svou duší. Při tomto procesu transformuje své obavy a strachy do primární spirituální energie. Ve svém srdci zažehne touhu poznat Skutečnost (Boha). „Mu“ je také označení pro „válečnici“, která nemá zájem cokoliv ničit formou boje, ale vstoupit jako element do strachů, úzkostí a vnitřním působením je rozložit (porazit). Jako bojovnice (bojovník) prosíš a žádáš o smrt svého ega.  Pokud se ti podaří smrt svého ega realizovat, přicházíš do bodu prázdnoty, bodu ničeho. Jakmile budeš prázdná (prázdný), zbavená (zbavený) všeho odpadu, dosáhneš nádherného pocitu. Poté jsi zcela čistá (čistý)! To je bod Mu-a, extáze. Pokud se ti podaří tohoto bodu dosáhnout, nejsi již nikdy více spojená (spojený) s pocitem utrpení. Je to cesta k vnitřnímu osvobození. 
Posvátný tanec „Mu-a“ nám otevře cestu ke stavu extáze, božské jednoty ducha a těla. Umožní nám ponořit se do celistvosti našeho bytí, překročit fyzickou existenci i naše ego. Dovede nás na místo, kde neexistuje konflikt, strach ani utrpení, kde je „jen“ prázdno, jednota bez hranic, absolutní svoboda a cesta k naší pravé podstatě, kterou skutečně jsme.
Cena semináře: 7 500 Kč.

Další informace o šamance Hi-ah Park, její práci a seminářích si můžete přečíst v sekci "O šamanech" v našem menu.
 


Autor: Martina •  Vydáno: 04.06.2012 •