Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Semináře

Seminář Hi-ah Park na téma SMRT EGA

Seminář Hi-ah Park na téma SMRT EGA
9. – 10. června (oba dny od 9:30 do 18:00 hodin)
Seminář Hi-ah Park na téma SMRT EGA
(v sobotu 9. června od 9:00 registrace účastníků)
Koná se v pražském Strašnickém divadle.
Záměrem a náplní tohoto semináře je objevení a intenzivní prožití naší přirozenosti. Uvědomíme si, co tento stav bytí znamená a co nám překáží, abychom v něm dokázali setrvat. Technika, jíž tohoto stavu docílíme, se nazývá Mu-a. V překladu znamená „mu“ – žádný a „a“ – sám. Posvátný tanec "Mu-a" navozuje stav transu, ve kterém se šaman spojuje se svou duší. Při tomto procesu transformuje své obavy a strachy do primární spirituální energie. Ve svém srdci zažehne touhu poznat Skutečnost (Boha). „Mu“ je také označení pro „válečnici“, která nemá zájem cokoliv ničit formou boje, ale vstoupit jako element do strachů, úzkostí a vnitřním působením je rozložit (porazit). Jako bojovnice (bojovník) prosíš a žádáš o smrt svého ega. Pokud se ti podaří smrt svého ega realizovat, přicházíš do bodu prázdnoty, bodu ničeho. Jakmile budeš prázdná (prázdný), zbavená (zbavený) všeho odpadu, dosáhneš nádherného pocitu. Poté jsi zcela čistá (čistý)! To je bod Mu-a, extáze. Pokud se ti podaří tohoto bodu dosáhnout, nejsi již nikdy více spojená (spojený) s pocitem utrpení. Je to cesta k vnitřnímu osvobození.
Posvátný tanec „Mu-a“ nám otevře cestu ke stavu extáze, božské jednoty ducha a těla. Umožní nám ponořit se do celistvosti našeho bytí, překročit fyzickou existenci i naše ego. Dovede nás na místo, kde neexistuje konflikt, strach ani utrpení, kde je „jen“ prázdno, jednota bez hranic, absolutní svoboda a cesta k naší pravé podstatě, kterou skutečně jsme.
Cena semináře: 7 500 Kč.
Informace o rezervaci místa na seminář a platbě:
Pokud se chcete semináře zúčastnit, neváhejte a zašlete nám prosím vyplněnou registrační přihlášku. Počet účastníků semináře je omezen, předpokládáme hojnou účast, i ze zahraničí. Vedeme seznam náhradníků.


Přihláška na seminář Smrt Ega s korejskou šamankou Hi-ah Park:
-------------------------------------------------------------------------------

Příhlášku najdete v menu Download odkud si ji stáhnete, vyplníte a zašlete emeilem zpět.


Pro potvrzení rezervace na seminář je nutno uhradit celou částku 7 500Kč na číslo našeho účtu nejpozději do 1.6.2012 a informovat nás o tom krátkým emailem na martina@samanskajurta.cz.

Číslo účtu:  670100-2209488544/6210

Var.symboldatum narození (formát: dd/mm/rrrr)

Stornování akce

Storno /pokud se rozhodnete nebo budete nuceni vaši účast na semináři odřeknout/
- více jak 4 týdny před seminářem = strháváme si storno poplatek 5% z celkové částky, zbytek peněz vracíme
- méně jak 4 týdny před seminářem = vracíme 70% z celkové částky (závažné důvody odřeknutí budeme řešit individuálně) nebo je možné poslat za sebe náhradníka a včas nás  o tom informovat 
Pokud budete nuceni vaši účast z vážných důvodů (např. náhlé nemoci) odřeknout těsně před seminářem, budeme stornování akce řešit individuálně, popřípadě požadovat lékařské potvrzení. 
 
kontakt – informace – organizace:
Martina Mládková – 605 154 173
martina@samanskajurta.cz

8. června od 19:00 do 22:00 hodin 
Hi-ah Park: Přednáška na téma SEXUALITA A SPIRITUALITA
Koná se v pražském Strašnickém divadle.
V moderní společnosti je sexualita stále více oddělována od spirituality. Důsledky tohoto vývoje jsou zjevné: Mužům chybí vnímavost a intuitivní citlivost a ženy ztrácí spojení se Zemí, na kterém by mohly svojí duševní sílu dále rozvíjet. Dříve tomu tak nebylo: Staré kultury v Egyptě, Indii a Číně pojímaly lidskou sexualitu jako jeden z nejsilnějších projevů životní síly. Dokázaly ji plně využít tak, aby se lidé stali silnými a bohům podobnými bytostmi. Šamanka Hi-ah Park ukazuje, jak můžeme postoj k naší životní síle skutečně kultivovat, aniž bychom potlačovali sami sebe.
Cena přednášky: 600 Kč
Místo na přednášku si můžete rezervovat na martina@samanskajurta.cz, platí se až na místě.

 

Autor: Martina •  Vydáno: 28.02.2012 •