Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Naše jurta

Petr "Mládek" Dekastello

Věčný student filozofie, ten který se snaží vidět realitu ze všech úhlů pohledu. Tak to jem celý já. Jinak jsem dělal v životě a zajímal se o spousty věcí a posledních 15 let jsem se živil grafickým designem (viz: www.dekastello.net) a pobýval několik let v zahraničí. Avšak vždy mě zajímalo duchovno a energie, ale všechny možné esoterické techniky a skupiny, mě nějakým způsobem jaksi vůbec nepřitahovali. Stále jsem tedy čekal na nějaký ten startovní impuls, který přišel posléze. V ten moment, znáte to, vámi proběhne ten neomylný pocit, "to je ono" a vy víte, že toto je to pravé, ten správný přístup se kterým se vnitřně ztotožníte.
Po tomto poznání si myslím, že šamanský přístup je ta nejpřímější, nejprostší a nejčistší forma práce s duchem, energií, při které jste schopni rozšířit a nebo alespoň poodhalit další kus vnímaní naši reality. Mým záměrem je prozkoumat co nejvíce pohledů na naši realitu, které mimo šamanismu poskytují například matematici, kvantový fyzici, filozofové atd. Vše by se dalo přirovnat k pohledu na různobarevnou krychli. Vždy ji můžete vidět buď jen z určité strany a pak nastává problém, jestliže jeden kouká z boku a druhý z vrchu, pak v tom případě se nikdy nemohou shodnout na její barvě. V lepším případě se mohou shodnout na tom, že krychle může mít z každé strany jinou barvu, ale každý z nich může vždy pochybovat o barvě té druhé strany a zpochybňovat vnímaní toho druhého, jelikož není chopen z jeho postoje zkontrolovat tu stranu druhou. Ale lidé při dobrém odstupu jsou schopni vidět realitu, která nyní ve tomto trefném přirovnání vystupuje jako krychle, i z více stran, a to díky naším majoritním smyslům víme že maximálně ze tří stran. Ale co ty další tři? Základ je v pochopení, že reality není jen tyto tři strany, ale že má strany další. A k tomu je potřeba akce ve formě nejen si připuštění této situace, ale i neochvějného záměru dosáhnout tohoto vidění a pochopení. Po tomto poznání si musíme připustit, že realita nemusí být krychle, ale třeba i mnohostěn a z toho je už jen kousek k logického závěru, že to je koule, kde z jednoduché dedukce nám vyplyne, že pak mezi realitami není vlastně žádná ostrá hranice, ale jen neznatelný hladký přechod a ani se nenadějeme a pomalu nepostřehneme, že jsem opět ve výchozím bodě. Ale to je stále jednoduché, jelikož toto je jen pohled dle našich konceptů, které jsou vytvořeny na základě našich hlavních prioritních smyslů. Mým životním přáním je "pochopit" realitu alespoň co z nejvíce stran a být schopen přinejmenším ji vidět jako alespoň kouli kdy vám pak splyne šamanismus, kvantová mechanika, matematika ... vše dohromady, vše bez rozdílu jedním a vše bude krásně zapadat dohromady. Protože vše jedno jest. Krychle, koule či něco více, co je slovy nepopsatelné. Pak přijde ten pocit již ničím neomezený, pocit Vím.

A proč takovýto a tento projekt Šamanská jurta? Myslím, že základ celého počínání mohu vyjádřit Honzovo mottem "Ne každý může být šamanem, ale každý má právo na změnu." A tak by se to dalo shrnout z moji strany asi takto:
Chceme lidem, kteří mají šamanské schopnosti, ukázat jak prakticky postupovat, aby nebloudili v dalších částech naší reality a směřovali raději své schopnosti do obřadů a chránili tak sebe a ostatní a mohli popřípadě efektivně pomáhat především sobě a veškerému živému. Ti kteří nemají takovéto nadání, mají tímto šanci alespoň změnit pohled na sebe samého a náš svět ve kterém žijeme. A ti kteří se šamany narodily nebo se jimi stali, jelikož měli ten "dar" čili nadání, pro ty projekt určitě poskytne mnoho zajímavého.
Dále chceme lidem ukázat jinou kultury a jiný pohled na svět od lidí, kteří mají blízko k přírodě a jsou spojeni s další částí naší reality. Mnoho Evropanů je přesyceno civilizací a způsobem života tohoto systému a hledají návrat k přírodě. Hledají nejen změnu jen tak pro pobavení, ale protože cítí potřebu návratu k pravým hodnotám. Chtějí využít svého pravého potenciálu a najít cestu zpět k harmonii. Hlavně začínají cítit zodpovědnost za náš svět a hledají cestu předně k sobě, aby tato civilizace mohla pokračovat a oni byli schopni ji pomoci.
A mimo jiné, je příjemné, zajímavé a mnohdy poučné se setkávat s lidmi, dozvědět se něco nového, trochu se zase poučit a nebo třeba jen vidět "nové tváře".
Náš projet není zaměřen na vydělávání peněz, ani pouhé poučování co je správné a jak mají vnímat svět, ale dát všem, kteří mají zájem, šanci se naučit něco od těch, kteří jsou stále od dávných předků spojeni s duchem světa, vesmíru a veškerého bytí. Nenabízíme pro šamany pohádkové výdělky od zhýčkaných, znuděných a bloudících Evropanů, ale nabízíme smysluplnou práci a setkání s lidmi, kteří si pravé šamanské práce budou vážit. Naším zájmem je přednostně naplnit záměr projektu a peníze jsou druhořadé, ale bohužel potřebné na chod v tomto systému. Chceme spolupracovat se šamany, které především zajímá práce s lidmi, kteří se chtějí mnohé naučit a zachovat a obnovit starou moudrost předků.
...Tak to jsem celý já, jak jsem o sobě kdysi napsal, když po mě bylo žádáno krátké charaktericky: Věčný student filozofie, ten který se snaží vidět realitu ze všech úhlů pohledu.Autor: Mládek •