Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Místo

ŠAMANSKY SVĚCENÝ PRAMEN U ÚŠTĚKA


Mezi Litoměřicemi a Českou Lípou u Úštěku, je říjezd přes Lukov nebo Svobodnou Ves, kde mezi těmito vsemi zabočíte u mostku směrem k lesu, kde následně bývá cesta za vodárnou uzavřena závorou a dále se musí pokračovat pěšky až k první odbočce vlevo.