Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Slavnost Zeleného muže

Slavnost Zeleného muže

Zveme vás 31. července v polích U sv. Donáta
Zelený muž představoval od nejpradávnějších časů ducha vegetace, uctívaného pod rozličnými jmény: Dionýsos, Pan, Faun… Obvykle byl spojovaný s radostí, veselím a plodivou silou, a právě proto byl nejvíce oslavován v době dozrávání obilí, v čase kdy vrcholí plodivá síla přírody.

Křesťanství tohoto uctívaného „Zeleného muže“ v našich oblastech vymýtilo, ale ne tak docela. Někteří architekti jej šibalsky zachovali na gotických světských, ale i církevních stavbách. Bezpečně jej poznáme na skrytých místech v kostelích, kde je zakomponován jako prazvláštní tvář, které z očí, uší a úst vyrůstají šlahounky možná dubových větví. Tento obličej na nás jakoby náhle vykoukne z keře nebo koruny stromu, aby nám připomněl, že duchovním světem nejsou pouze plující oblaka nad našimi hlavami, ale také bujará zeleň dávající plody, díky nimž jsme udržováni při životě.
Zelený muž je dobrý rádce, hovoří prastarým jazykem, jemuž rozumějí ti, kteří jsou mu ochotni naslouchat. Zemědělce učí rozumět zemi, která dává vzklíčit zrnu a rozmnožuje je, abychom se nasytili. Ke kočovníkům v dalekých krajích promlouvá Zelený muž hlasem starého lovce a nabádá je, aby ulovili jen tolik, kolik doopravdy potřebují. Nemocní mohou prosbami k Zelenému muži získat rady, která rostlina či strom jim mohou pomoci. Zelený muž je prastará moudrost vegetace, síla, která nás spojuje se vším živým.

Pojďme proto společně oslavit plodivou sílu léta a podarujme se vzájemně sdílenou radostí. Zveme vás srdečně na Slavnost Zeleného muže, která proběhne 31. července v polích U sv. Donáta mezi obcemi Škvorec, Přišimasy a Úvaly. Od 17:00 hodiny je zde připraven program pro děti – společné vytvoření velké postavy Zeleného muže pod vedením výtvarnice Vladislavy Jiráskové. Postavu stvoříme z přírodnin posbíraných v okolí. Pokud byste chtěli Zelenému muži věnovat škebličky, mušle nebo korálky, vezměte je s sebou. Na oplátku děti dostanou malý dárek.

Od 19:00 proběhne naproti soše Sv. Donáta, který je mimochodem rovněž patronem polí, slavnostní rituál pod vedením spisovatelky a etnoložky Pavlíny Brzákové a Vladislavy Jiráskové. Jeho vyvrcholením bude společná hudba – vezměte si proto s sebou jednoduché hudební nástroje jako zvonečky, rolničky, chřestidla, bubínky, píšťalky, cokoliv vás napadne, co můžete rozeznít. A protože barvou patrona vegetace je zelená – přineste si zelené stužky, ozdobíme jimi posvátný dub. Občerstvíme vás také již tradičně čajem a koláčem. Pokud chcete, můžete ke společnému hodování přispět nějakým vaším kulinářským výrobkem.

Těšíme se na vás!

Více informací na telefonu: 603 203 801

 Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 30.06.2011 •