Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Články

POZNÁVÁNÍ VS. VĚDĚNÍ

POZNÁVÁNÍ VS. VĚDĚNÍ
      Zdá se, že jako lidstvo známe víc v průběhu času. Známe však čím dál tím víc PODROBNOSTÍ a díky tomu ztrácíme vědomí a povědomí celku – tzn. pro stromy nevidíme les, a dalo by se říci, že dnes už pro třísky nevidíme ani strom, natož les. Co když náš život závisí na makro-věcech a ne na mikro?
      Jako jeden z příkladů mohu uvést moderní dohady o Tunguzské katastrofě. Co a jak se stalo, pomineme (možná někdy jindy). Nás bude zajímat, jak mohli ti primitivní, nedokonalí a pomatení kočovníci respektive jejich ještě pomatenější šamani už více než tři měsíce před katastrofou vědět, že se to stane? Dokonce i zvířata zmizela až tři dny před katastrofou.
      My dnes jako lidstvo i jako jednotlivci ani za účasti naší nejdokonalejší techniky nejsme schopni vědět v podstatě vůbec nic, ani ty tři dny jako zvířata, nemluvě o měsících či letech – připomeňme, že od katastrofy uplynulo teprve zhruba 100 let. Otázka je, kam jsme se tady posunuli jako lidstvo i jako lidé, pokud jsme ztratili tyto schopnosti. Vzdali jsme se zodpovědnosti a začali spoléhat na chiméry techniky, na výzkumy a pozorování, na rozpitvávání, ale jak jsem uvedl na začátku, podstata nám stále víc uniká. Ztrácíme se v propadlišti času a vzdáváme se své největší výhody, a tou je vědění na úkor poznání. Poznání (poznávání) je totiž největším nepřítelem vědění.
     Je to jako s dítětem. Když se narodí, vnímá svět „přímo“ po svém. Vidí a ví věci, o kterých se nám dospělým ani nezdá. Pojmenovává si věci po svém, do té doby než ho my dospělí vtáhneme do naší (?) lidské (?) představy o fungování světa a svět mu pojmenujeme. Tady pak začíná skutečné utrpení (jak ho označuje většina velkých náboženství), kterému dnes říkáme život. Jediné, co ho může zachránit, není učení, ale vzpomenutí si. To je však velmi těžké ve světě, kde už všichni zapomněli, nebo se o to pomocí alkoholu, drog, práce a poznávání detailů úporně snaží.
Autor: Honza - Průvodce •  Vydáno: 17.03.2012 •