Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Články

Principy skutečného léčení

Principy skutečného léčení
    Chceme-li opravdu do důsledku vyřešit cizí problém, pak nikdy nemůžeme uvést léčeného člověka do naprostého souladu, pokud si neuvědomíme, že o svém léčení a vyléčení rozhoduje a volí pouze on sám. „Vnitřní vesmír“ (nebo jak to nazvat) každého z nás je naprosto individuální a tak odlišný od čehokoli a kohokoli jiného, že pomáhající nemá tu nejmenší naději se ve sledovaném cizím vesmíru zorientovat. Předávání energie, léčba na dálku, nemluvě o fyzických zákrocích, nemohou dlouhodobě (celkově) nic vyřešit. Krátkodobá pomoc je zřejmá, někdy i potřebná, ale to je vše.
      Správný pomáhající, nebo jak nejčastěji používám a dále budu používat – „průvodce“, může s vynaložením všeho úsilí pouze pootevřít dveře nebo naznačit směry, kterými člověk, jenž si chce skutečně pomoci, může jít. Vše ostatní je iluze, přehnaná důležitost a sebestřednost pomáhajícího, v tomto případě řekněme „léčitele“. Toto vše však předpokládá, že „léčený“ člověk má opravdu „skutečný“ zájem se sebou něco udělat, což z mé zkušenosti je tak (budu optimista) jeden člověk ze sta (chacha). To je podmíněno i sebestředností pacienta, jehož vlastní sebedůležitost je tak soustředěna na sebe, že vlastně na „SEBE“ úplně zapomněl. Pokud se tedy střetne sebestřednost pomáhajícího a léčeného, mohou se sečíst a částečně pomoci, ale dříve či později dojde k úplně opačnému efektu a ještě většímu ztížení celkové situace a uložení problému do hlubších vrstev. Jsou samozřejmě pomáhající, kteří mají lepší vhled do lidí, než lidé sami do sebe a jsou schopni zlomit, nahlodat nebo přemluvit dotyčného ke spolupráci.
     Možná jsme jen otisky jednoho vesmíru, problém je však v tom, že ten vesmír každý vidí a prožívá jinak (nejen ten vnitřní). Je tu ještě otázka toho, kdo to vidí, ale to už bychom se dostali někam jinam (???).  Snad někdy příště (!!!).
Více v NABÍZÍME - Poradenství a pomoc 

Autor: Honza - Průvodce •  Vydáno: 07.03.2012 •