Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Články

glosa - šaman nemá vízum - letos nepřijede

Bohužel český úřední šiml opět jednou mohutně zařehtal a nejenže nám a všem ostatním zájemcům o jeho semináře, přednášky, obřady, líčení a konzultace pokazil radost, plány a některým možná i nějaké naděje, ale udělal našemu sdružení bohužel i díru do rozpočtu, a tak musíme naše sdružení opět dotovat z našich třech členských kapes. Musíme i tak platit šamanovy výlohy na cestu do Moskvy, nemalé peníze (2x 70eur) za žádosti a jeho třítýdenní pobyt v Moskvě. To ale evidentně úředníkům vůbec nevadí.

Jejich argument byl, že šaman provádí v naší republice výdělečnou činnost, a to se neslučuje s typem víza, o které žádá. Podle jejich "mínění" musí mít pracovní vízum, což ovšem dle konzultací s různými úřady mít vůbec nemusí. Pan Očur-Ooolovič a kdokoliv jiný, koho na naší činnost zveme a budeme zvát, může klidně přijet pouze na naše pozvání.

Veškerá činnost, kterou zde provádí, je účtována sdružením, příjmy a výdaje jsou řádně vedeny v účetnictví, a z případných zisků musíme platit daň. My hradíme veškeré šamanovy výlohy s cestou a pobytem u nás,v případě zisku je mu vyplacena odměna dohodou.
Tato případná odměna je námi zdaněna dle zákona č. 586/1992 Sb. dle § 22 a tato daň odvedena příslušnému Finančnímu úřadu. Takto je vše v pořádku, ale vízoví úředníci mají asi navíc velice dobře naučeny naše všechny zákony lépe než ostatní instituce, jestliže jsou schopni pod touto záminkou udělení víza zamítnout.

Jsme nezisková organizace, do které jsem investovali vlastní nemalé peníze a minuloroční provoz vyšel doopravdy neziskově. Letos si musíme přispět do rozpočtu sdružení opět sami. Doufejme jen, že se nám podaří získat některou z dotací anebo grantů, a tak by nám mohli na druhou stranu někteří doopravdoví úředníci, kteří patří na svá místa, vyjít vstříc a pomoci nám podpořit náš záměr obohatit zájemce u nás o další rozměr jejich "vzdělání".

Snažíme se lidem předložit něco, pomocí čehož mají šanci se duševně obohatit, pomoci se vymanit ze sevření konzumu a všednodennosti, a hlavně se trochu vymanit ze sevření systému tím, že uvidí, nahlédnou anebo si jen poodhrnou oponu a budou schopni uzřít i něco ze zákulisí všedních dějů kolem nás. Svět není jen tento systém, který rozumově vnímáme, ale něco mnohem více. Ale toto "něco více" a systémy šamanů jsou jednou možností, jak si své vnímání upravit a rozšířit. Některým se to povede, některým málo a některým skoro vůbec, ale každý máme šanci a právo takovouto šanci využít. Ale v zájmu "metrixu", jak tento systém s oblibou a úsměvem rádi pracovně označujeme, není vítané takovéto odhalovaní a vymaňovaní se z jeho osidel a pout. Metrix potřebuje lidi nevidomé a konzumní. Potřebuje své "otroky", aby jeho řídící mohli mít moc, a peníze jsou tou mocí a pákou, anebo si to oni spíše myslí. Ale kdo je vlastně za jádrem metrixu, za využíváním systému? Toť velmi dobrá otázka. Můžeme to zjistit? Možná ano, možná ne. Nakonec by to mohlo také být smrtící poznání - a to je dosti vysoká hra.
To jsme se ale dostali k jinému tématu než jsou naše "aktuální" problémy. A proto kdokoliv z Vás bude mít zájem pomoci radou anebo informacemi, jak získat některou z dotací, budeme určitě vděčni za jakoukoliv pomoc.