Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Články

glosa - šaman přijede na jaře 2009

Alespoň o naplnění tohoto našeho prohlášení budeme ze všech sil usilovat a pro jistotu na tom pracujeme již teď, a to i na případné záloze, což je na nasmlouvání někoho dalšího z prozatím Tuvinských šamanů. Doufáme, že se nám podaří zajistit financovaní opětovné "expedice" na Sibiř, kde bychom chtěli rozšířit naše dobré kontakty a dohodnout návštěvu dalších šamanů i z jiných oblastí.
Naším záměrem je pro veřejnost zkontaktovat setkání s lidmi z této oblasti, kteří vám budou moci přinést nový pohled na svět a v něčem vás obohatit či pomoci. Náš přetechnizovaný a hektický svět, tedy jen jeho část na povrchu zemském.., se stále má co učit, a to i - anebo především od - "v uvozovkách" primitivních národů. Musím to tak říct, jelikož velká část populace tyto národy za ještě snad primitivní považuje. Ale oni stále mají mnohé z toho, co my již dávno postrádáme. A to je to zapomenuté sepětí s přírodou, naslouchání jí, a naslouchání sami sobě. Ne, nedá se jít zpět, i když kritici návratu k přírodě (nebo přirozenosti?) mají vždy toto na mysli: mají pocit, že lidé o tomto návratu a sepětí hovořící, míní tím návrat do "jeskyně".
Nikdo si nepřeje návrat, který je nemožný a byl by i nesmyslný, ale jde o další vývoj lidí a civilizace na této planetě, kterou jsme vytvořili. Jde o sounáležití s přírodou - ať faunou, florou a celkově světem kolem nás, a to vše s pomocí našich dosavadních "výdobytků". To je skloubit vynalézavou techniku, která nás posunuje za naše fyzické hranice, s kombinací přírodního přirozeného způsobu života, který nás posouvá za hranice normálního - to je běžného vnímání. Skloubit ducha se hmotou. To už jsem snad někde slyšel.:-) V životě jde snad o víc, než o posilování ega a hromadění majetku a mamonění. A o co jde? To je "šamanská" otázka. Těžko hledat odpověď. Hlavní ale je, že podstatou není ani tak cíl jako tak cesta.
Opět jsme dále od tématu a skončili u úvah. Doufám, že nám zachováte náklonnost a neztratíte trpělivost a budete nadále uvažovat s námi.

Autor: Mládek •  Vydáno: 17.10.2008 •