Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Letní slavnost Zeleného muže dne 30.července

Letní slavnost Zeleného muže dne 30.července
Rádi bychom uvedli ještě některé podrobnosti týkající se připravované slavnosti, která proběhne v blízkosti dubu U sv. Donáta v polích mezi vesnicemi Škvorec, Přišimasy a Úvaly. Slavnost se skládá ze dvou částí. První část – od 18:00 do 20:00 hodin – je spíše společenského charakteru. Protože se této akce mohou zúčastnit i děti, připravili jsme program také pro ně. Po krátkém úvodním povídání o svátku, které u čtveřice lip přednese Pavlína Brzáková, se budete moci potěšit živlovým zpěvem, hudbou a tancem seskupení Zkamenven, jež přijede za vámi až z Českých Budějovic. Zároveň si prohlédnete hliněné sochy výtvarnice Vladislavy M. Zítové-Jiráskové rozmístěné v okolí sochy Sv. Donáta. Souběžně si budete moci (společně s dětmi) vytvořit figurku patrona vegetace „zeleného muže“, kterou si pak pověsíte buď na vysvěcený dub, nebo si ji odnesete domů. K výrobě „zeleného muže“, použijete přírodní materiály, jež jsme pro vás za tímto účelem připravili. Zároveň vás pohostíme celozrnnými plackami, koláčem a čajem. Ke společné hostině můžete rovněž přispět z vlastních zdrojů.
Druhá část slavnosti je obřadní. Rituál započne ve 20:00 hodin očištěním účastníků před vysvěceným dubem (Strom splněných přání). V průběhu obřadu je důležité udržovat bdělou pozornost a koncentraci, neboť míra společného prožitku záleží na individuálním úsilí a vnímavosti každého ze zúčastněných. Protože je „rituál zeleného muže“ (svátek Lugnasad) spojen s procesem přírodní proměny – v tomto čase v přírodě vrcholí plodivá síla (zrání, kvašení) – umožníme podobnou proměnu také naší osobnosti. Zbavíme se starého, co nás již tíží, abychom vytvořili prostor pro nové.
O.s. Šamanská jurta
Autorkou figurky Zeleného muže na fotografii je výtvarnice Vladislava M. Zítová-Jirásková

Autor: Mládek •  Vydáno: 18.07.2010 •