Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Články

Pozvání od šamanky

Pozvání od šamanky
Pro ty, kteří se zajímají o tuvinský šamanismus a tradice tuvinského národa, žijícího v samém srdci Asie, budou určitě zajímavá setkání a semináře, jejichž program proběhne během června a července. Aby toto mělo pro účastníky nejen poučný a kulturní přínos, ale i oddychový a relaxační zážitek, vše probíhat přímo v jurtě a v přírodním prostředí na pozemcích mezi pastvinami nedaleko hospodářského statku U mlýna v jedné z českých osad.
Všichni, kteří se o tuvinské obřady zajímají, by měli rozhodně vědět, že Tuvinci se od dávných dob vztahovali k přírodě jako k živé bytosti a tudíž všechno, co je obklopovalo (oheň, voda, hory, slunce, nebe, země), bylo předmětem jejich uctívání. Proto také všechny tyto objekty mají své duchy-ochránce (např. Čer eezi - je ochráncem země apod.).
Na seminářích se bude hovořit o těchto obřadech: posvěcení nebe, ohně, pramenů a ovaa. Ukážeme si rozdíly mezi posvěcením nebe a ovaa, ale také to, v čem se shodují.
Zájemci se seznámí s devíti sakrálními objekty, bez nichž není možné šamanský obřad provádět.
Dalšími obřady, jimž se budeme věnovat, jsou očištění domu, bytu, kanceláře, automobilu. Tuvinci běžně očišťují místa, domy, kde někdo zemřel nebo je nemocný. Podobně, když řidič automobilu havaroval nebo se s jeho autem dějí nějaké nepříjemnosti. V takových případech je pozván šaman, který tyto prostory očistí pomocí bubnu. Všichni, kdo přijdou na seminář, si tuto metodiku očišťování osvojí.
Znalosti o věštění ze 41 kamenů - chuvaanak jiném z mnoha našich seminářů. Lidé si mohou zadat jakoukoliv otázku, na níž získají odpověď. Může se týkat obchodu, svatby, lásky, zdraví, cesty, dědictví apod. Jako doplněk této výuky je pak věštění z beraní lopatky nebo pomocí kostí "kažyk". Každý z účastníků si přinese 41 kamenů a malý ubrousek, což jsou nezbytné pomůcky pro věštění.
Jedním z nejnáročnějších je pohřební obřad. Když člověk umírá, šaman odvádí jeho duši do nebe. Po smrti se provádí obřad 7. a 49. dne. S těmito obřady zároveň souvisí otázka - co je to "duše". Tomuto tématu se budeme věnovat v jednom z připravovaných seminářů.
Eeren - je figurka, do níž může vstoupit ochranný duch. Během tohoto semináře se zájemci učí dělat ochranu pro sebe, pro své blízké, pro svůj dům nebo automobil.
Pokud se chcete dozvědět více o Tuvě, najdete potřebné informace na našem webu, který je průběžně doplňován a aktualizován a další zajímavé články určitě naleznete i v časopise Regenerace.
Mimo jiné, toto léto se Tuva stane místem výzkumů a setkání nejproslulejších archeologů světa. Oblast Tuvu má nejen své daleko sahající kulturní kořeny, ale například na ostrově Tere-Chol se nachází starobylá unikátní ujgurská pevnost. Vědci a studenti, kteří zde budou působit, se seznámí s dávnými tajemstvími tibetské medicíny, bylin a s významnými výsledky archeologických výzkumů. A pokud vás zajímají léčebné minerální prameny, cestování, příroda a vše zajímavé z této oblasti, můžete nám rovněž napsat a získáte potřebné informace.

Autor: Ludmila Karaoolovna Ojun •  Vydáno: 26.06.2007 •