Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Naše jurta

Martina Mládková

Hlavním tématem mého zájmu jsou možnosti vnitřní proměny lidské duše, nalezení rovnováhy a harmonie. Dlouhodobě hledám různé cesty, po kterých se člověk může vydat, aby poznal a přijmul sám sebe, osvobodil se z vlastních pout a pochopil okolní svět a jeho fungování v různých úrovních bytí. Existuje mnoho způsobů , jak na sobě pracovat a každému z nás je bližší něco jiného. Já při svém hledání využívám především hlubokých osobních zkušeností a vnitřní intuice. Vycházím z poznatků astrologie a symboliky tarotových karet, čerpám z knih a starověkých spisů. Snažím se naslouchat přírodě, ale především pracuji s drahými kameny, které mohou sloužit jako pomocníci na cestě sebepoznání a vnitřní transformace.

Autor: Martina Mládková •