Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Místo

ŠAMANSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Dub U Sv. Donáta v obci Švorec u Úval

 

Škvorec - 35 km východně od centra Prahy, nebo-li 6 km za hranicí Prahy východním směrem od centra (odbočka v Úvalech z hlavního tahu silnice Praha/Kolín)

Ve Švorci na náměstí budete pokračovat po silnici směr Přišímasy a Hradešín, po 200m minete po levé straně zámek a po pravé řeznictví. Odbočíte první silnicí doleva, půjdete do kopečka tak, že se dostanete před zámek a po pravé straně uvidíte barokní bránu u statku Smiřických 2 (je to tzv. nový zámek). Budete pokračovat po silnici dál (zámek i brána zůstanou za vámi) až ke kostelu, za nímž se nachází hřbitov. Pokračujte kolem hřbitova polní cestou (hřbitov budete mít po levé straně) zhruba 1 km, zatočíte po polní cestě doprava a po 120 m přijdete na místo U sv. Donáta. Vlevo je čtveřice staletých lip se sochou sv. Donáta uprostřed, po pravé straně naproti lipám se nachází vysvěcený opentlený šamanský dub.

Budete-li bloudit, můžete se zeptat místních lidí, kde je HŘBITOV a vaším cílem je MÍSTO U SV. DONÁTA