Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Srdečně vás zveme ke Stromu přání

Srdečně vás zveme ke Stromu přání
Zažehnutí podzimního světla proběhne u paty dubu U sv. Donáta v polích
dne 1. listopadu 2011 od 18:00 hodin

V temnější polovině roku je posílení vnitřního světla důležitou společnou meditací. Za zvuku bubínků, zvonků a rolniček oživíme setmělou krajinu a přítomnost ohně prohloubí pocit sounáležitosti s podzimní přírodou.

Vzpomeneme na své předky a blízké a společně oslavíme proměnlivost života.
Čtyři roční období připomínají čtyři fáze lidského života. Zatímco jaro symbolizuje zrození, léto dospělost a podzim stáří, zima je vyjádřením procesu odumírání a odevzdání. Říká se, že stáří je korunou moudrosti, a přestože naše společnost této fázi života příliš nepřeje, připomeňme si ji v tomto čase jako příležitost, kdy se můžeme o získanou moudrost podělit.
V jedné pohádce dá král rozkaz, aby byli zabiti všichni starci. Jeden chlapec neuposlechne a schová svého starého otce do sudu. Když pak nadejdou těžké časy, řídí se jeho radami, a tak zachrání mnoho životů. Král jej chce za jeho činy odměnit a zeptá se, odkud pochází jeho znalost. Hoch ucítí příležitost, aby se k záchraně svého otce přiznal. Král mu jeho neuposlechnutí odpustí, neboť pozná, že se ve svém rozhodnutí mýlil. Od té doby je starcům přiznána moudrost a jsou váženi a ctěni. Podzimní čas je šancí, abychom si své chyby a omyly uvědomili a přivolali do svého života zralost. Zveme vás nyní ke společnému hledání koruny moudrosti u paty Stromu přání. Zažehněte svou svíčku U sv. Donáta a vnitřní světlo si odneste domů.

Těšíme se na vás!
Obřadem provází: Pavlína Brzáková a přátelé Šamanské jurty.

S sebou si vezměte nějaký tradiční hudební nástroj a svíčku.
Dub u Sv. Donáta se nachází v polích mezi obcemi Škvorec, Úvaly a Přišimasy.

Pokud máte obavy, že byste zabloudili, přijďte na zámecký dvůr v ulici Smiřických 2 ve Škvorci v 17:30 hodin, můžeme jít na místo společně. Vstup je barokní branou porostlou psím vínem.

Také můžete zavolat na mobil 723 464 833.Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 16.10.2011 •