Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Stromová slavnost zimního slunovratu

Stromová slavnost zimního slunovratu
Už druhým rokem se dne 22. prosince koná slavnost zimního slunovratu v polích za Škvorcem, v místě, které je nazýváno u sv. Donáta.
Naši předkové trávili tuto noc sezením u ohně až do svítání. Svým čekáním chtěli zažehnat temnotu a dočkat se zrození nového Slunce. Stejně tak jako oni bychom rádi oslavili nové Slunce symbolickým setkáním u ohně a rituálním bubnováním na památném místě, kde dříve stávala středověká vesnice a kde údajně také probíhaly ohňové slavnosti.
27. září na tomto místě vysvětila jihosibiřská šamanka Anisja Semizool Monguš další poutní bod v krajině, kamenné ovoo, které vytváří na křižovatce mezi obcemi Úvaly, Škvorcem a Přišimasy společně se čtveřicí lip a opentleným dubem jakýsi pomyslný trojúhelník. Právě v tomto trojúhelníku bude zapálen slavnostní oheň, jímž si každý z účastníků zažehne svíčku, kterou si s sebou přinese, a tímto aktem zpečetí definitivní vítězství světla nad tmou. Po této noci se již temnota začne zkracovat a dny se budou nepatrně stávat delšími a delšími.
Přípravy na slavnost započnou ve středu 22. prosince v 16:30 hodin. Budete tradičně, ostatně jako o každé slavnosti pořádané občanským sdružením Šamanská jurta, pohoštěni čajem a koláčem. Ke společné hostině můžete také přispět z vlastních zdrojů. Vezměte si s sebou barevné stužky nebo vlastníma rukama vyrobené ozdoby z přírodních materiálů, během slavnosti jimi ozdobíme stromy a ovoo. Pokud hrajete na nějaký hudební nástroj, vezměte jej s sebou. V krajině se příjemné rozléhá cinkání zvonků a rolniček, ale i nejrůznější dechové nástroje, a samozřejmě zpěv. Průvodkyněmi podvečera jsou výtvarnice Vladislava Jirásková-Zítová a spisovatelka a etnografka Pavlína Brzáková.
Skrytým významem slavnosti je nejen uctění tradice, kterou vytěsnily křesťanské Vánoce a která úzce souvisí s přírodním cyklem, jehož součástí jsme i my sami, ale také vytvoření společenství přátelsky naladěných lidí, kteří možná žijí v těsném sousedství, ale vzájemně o sobě nevědí. Stromová slavnost zimního slunovratu je prohloubením našeho vztahu ke krajině, v níž žijeme, a procítěním jejích proměn, které nám v naší uspěchané každodennosti unikají.
Další informace ke slavnosti na telefonu 602 203 801.

Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 16.12.2010 •