Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Přednáška na kterou vás srdečně zve šamanská organizace Oko bohů

Nové objevy na poli světového šamanismu aneb nová cesta za poznáním (jako bonus budeme promítat dokument o mexických curanderos Mara'a'kame)
Kde: Čajovna Metamorfóza, Hálkova 8, Praha 2
Kdy: 10. 2. 2011 od 19:00 do 21:30
Na této přednášce by se s vámi Zdeněk Ordelt, zakladatel organizace, rád podělil o nové výsledky bádání na poli nejen spirituálním.
Přednášející se zúčastnil mnoha rituálů kmenů, jako jsou Hopi, Navajo, Huichol, Aztékové, Máyové.
Proč staré civilizace, tak vyspělé byť spirituálně, již nejsou? Proč je na světě tolik dějů, se kterými si lidé nevědí rady? Co dovedlo vyspělé kmeny ke vzájemným konfliktům, vyhynutí, deformaci a utrpení? Jak je možné, že jiné skupiny zase prosperují a spokojeně žijí dodnes? Kam vede další vývoj v šamanských rituálech, jaké složky jsou funkční a jaké iluzorní? Jakou roli v tomto procesu hraje práce s našimi domácími tradicemi? Co nás vzájemně spojuje?

Na přednášce proběhne zároveň prezentace programů, kde si budete moci jednotlivé oblasti, o kterých bude řeč prakticky osvojit. Jsou to akce u nás v ČR, v Mexiku, nebo v Guatemale.
Protože Zdeněk Ordelt žil dlouhou dobu vysoko v mexických horách mezi peyotlovými šamany Mara'a'kame kmenu Huichol ( Peyotl – mexický kaktus uctívaný indiány pro skryté spirituální síly), podílel se mimo jiné na natáčení jedinečných záběrů o tomto kmeni, přijměte tedy také srdečné pozvání na promítání tohoto dokumentu.

"Myslím si, že je důležité, aby lidé uviděli realitu lidí, kteří jsou zžiti s Peyotlem už proto, že do veliké hloubky myšlení Evropy ovlivnilo dílo takových lidí, jako je Carlos Castaneda a ostatních autorů západního typu, kteří pracovali s rostlinami síly". Jak vypadají skuteční Peyotloví mistři je obrázek velice překvapivý a neočekávaný. Budete moci posoudit sami. ,"Přijdťe na čaj, příjemný poslech a také se zapojit do diskuze o těchto jedinečných tématech", říká Zdeněk.
Vstupné: 100,- Kč

Autor: Mládek •  Vydáno: 05.02.2011 •