Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Naše jurta

Honza Mucha

Na počátku v dětství byla vize, pak pokus dát tomu formu pomocí hůlčiček systémů ve formě hudby, léčení, homeopatie, čínské medicíny, šamanských cest a na konci je opět jen vize. Kruh se uzavřel, ale přesto pokračuje dál.
Chci aby účelem našich, ale ani žádných jiných seminářů nebylo uvádění lidí, kteří si sami často nedovedou poradit se životem, do ještě větších zmatků, nebo při hledání cesty, ať už jakékoli, nahrazení jednoho systému systémem jiným. Chtěli bychom ukázat v co nejméně zkreslené formě to, co je přirozené a ne to co je dnes prezentováno jako rádoby nadpřirozené.


Autor: Jan Mucha •