Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Články

Obřady očištění domů a bytů

Obřady očištění domů a bytů
Očišťování domů a bytů je v Tuvě velmi časté, zpravidla se zve do domácnosti šaman dvakrát do roka – na jaře a na podzim, aby si Tuvinci zajistili zdravé prostředí pro své rodiny. Očistné obřady mohou navazovat rovněž na obřady pohřební. Říká se, že když z blízkých někdo zemře, může se domů jeho duše vracet ještě po několika letech (po 3, 7, 9…). „Když se duše zemřelého dostane do Dolního světa (v případě, že jeho skutky byly těžké), po určité době se vrací, táhne ji to zpátky, protože v lidském světě se žije lépe…“ říká šaman Očur-oolovič. „Tehdy je zapotřebí prostředí, v němž rodina žije, očistit…“ Ale domy a byty očišťují také z dalších důvodů: někdy se domů dostane negativní energie, která pak nedobře působí na zdraví domácích lidí. Může to být prostřednictvím návštěv, nebo si ji domů přineseme z práce či nejrůznějších prostředí, při nemoci, nebo když doma někdo zemře… Potom je zapotřebí dům/byt očistit. Očistné obřady se rovněž dělají v případě, když se rodina stěhuje do bytu nebo domu, kde předtím někdo žil, nebo i do nového bytu či domu, protože ve všech těchto případech zde mohou zůstávat negativní energie, které pak nejsou pro obyvatele příznivé. Očistný obřad trvá přibližně 40 minut, záleží to na počtu místností, které se očišťují. K očišťování šaman Očur-oolovič používá buben a sibiřský jalovec artyš.

Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 22.05.2009 •