Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Články

O bezdětnosti a neplodnosti

O bezdětnosti a neplodnosti
„Děti jsou naším pokračováním,když zemřou, skončí lidský rod,“
říká tuvinský šaman Očur-oolovič. „Životní styl, který k vám do Evropy přichází ze Západu, není dobrý v tom, že narušuje přirozenost. Do pětatřiceti let poznávat, finančně se zajišťovat a pak přivádět na svět děti…, představa, že na plození a rození dětí je dost času, vytváří jen zmatek v lidských životech. Když se žena rozhodne rodit v pětatřiceti, může být už v některých případech pozdě. Mohou se u ní takovým životním stylem objevit nejrůznější gynekologická onemocnění. Ženský organismus se prostřednictvím porodů obrozuje a regeneruje. A kdo má děti, ten je bohatý…“

Tato slova šaman Očur-oolovič často říká ženám, jež s gynekologickými potížemi zavítají do jurty v Žabonosech, kde do konce června přijímá všechny, kteří se rozhodli s ním konzultovat své zdravotní problémy a závažná životní rozhodnutí. Mezi Očur-oolovičovými klientkami jsou například ty, které trpí nejrůznějšími poruchami činnosti ženských orgánů, cystami apod. „Je potřeba navázat hlubší kontakt s přírodou a se sebou,“ říká a pak nabízí individuální řešení. „Co se týče nastolování harmonie v případech odstraňování neplodnosti u žen, mohu říci, že mám velkou úspěšnost. V Tuvě, odkud pocházím, jsou také případy, kdy ženy nemohou otěhotnět. Přišli za mnou například manželé, kteří spolu žili patnáct let a nemohli přivést na svět potomka. Po několika seancích se to nakonec podařilo.“

Návrat k přírodě a přirozenosti, který šaman Očur-oolovič neustále zdůrazňuje, není otřepanou frází. Ženské tělo neplodností a bezdětností reaguje na nepřirozený životní styl, jímž se společnost ubírá.

Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 30.05.2009 •