Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Zachraňme naše lesy

Zachraňme naše lesy
Potřebujeme, aby politici viděli, že tisíce lidí chtějí zdravou krajinu, nikoli továrnu na dřevo.
Herec Petr Vacek, profesor Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, předseda protikorupční organizace Oživení Tomáš Kramár a Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, napsali třem předsedům vládních stran. Přidejte se prosím k dopisu také Vy. Potřebujeme, aby politici viděli, že tisíce lidí chtějí zdravou krajinu, nikoli továrnu na dřevo. A že chtějí slušnou správu našich lesů, nikoli podivné obchody šité na míru několika vlivným firmám. Stačí, když se připojíte – a my Váš email odešleme Petru Nečasovi, Karlu Schwarzenbergovi a Radku Johnovi.

Dopis zaslaný předsedům vládních stran

Vážení pánové,

žádáme Vás, abyste učinili přítrž snahám proměnit státní lesy v pouhou továrnu na dřevo.

Lesy ČR pro nás všechny spravují šestinu české krajiny. Proto by měly sloužit především ku prospěchu celé společnosti. Každý měsíc se do nich na výlet či na procházku vydávají miliony lidí. Jsou místem odpočinku, mají tu domov zvířata i rostliny a také tu pramení potoky a řeky.

Proto v nás vyvolávají obavy některé aktuální plány:

Připravovaný převod na akciovou společnost – a případná částečná privatizace – by úplně proměnily účel Lesů ČR. Podnik by se ze správce veřejných lesů přeměnil v polostátní komerční firmu na pěstování a prodej dřeva. Poučky o státním podnikání a soukromém vlastnictví se samozřejmě netýkají péče o přírodní bohatství. Nechceme, aby o české krajině rozhodoval nějaký "lesní ČEZ".
Takzvané megatendry rozdělí lesy na obrovské plochy o tisících hektarů, kde stát veškeré práce a vytěžené dřevo na několik let dopředu svěří jediné firmě. Postaví tak velké dřevařské společnosti do mocnější pozice než běžné lesníky. Navíc budou mít silnou motivaci, aby podváděly při vykazování vytěženého dřeva a hledaly mezery, které jim během vymezené lhůty umožní rychlý zisk na úkor zdraví lesů.
Kromě toho vinou megatendrů šitých na míru několika velkým podnikům zkrachují menší pily. Považujeme za nepřijatelné, že tisíce lidí na venkově přijdou o práci kvůli prospěchu několika firem s politickými konexemi.

Stejně tak nás znepokojuje, že nový ředitel národního parku na Šumavě chce pustit těžební společnosti i do míst, která jsou ponechána divoké horské přírodě. Přitom národní parky a rezervace tvoří několik ostrovů vzácné přírody, jež obdivují miliony turistů.

Proto Vás žádáme, abyste promptně zastavili rozprodej veřejných lesů a zajistili jim zdravou péči tak, že budou sloužit výletníkům a bude v nich i místo pro přírodu.

S pozdravem,

profesor Bedřich Moldan,
ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Petr Vacek,
herec

Tomáš Kramár,
předseda občanského sdružení Oživení

Petr Machálek,
ředitel Hnutí DUHA

Na vědomí:
Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí
Ivan Fuksa, ministr zemědělství

PETICE:

http://hnutiduha.cz/netunelujte-lesy/dopis-predsedum

Autor: Mládek •  Vydáno: 23.03.2011 •