Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Články

Voda je nositelkou informací

Voda je nositelkou informací
Šaman Očur-oolovič stejně jako mnozí další tuvinští šamani používají vodu při léčení. „Naše tělo je z velké části tvořené vodou a právě vodě šamani „našeptávají“ a s její pomocí léčí,“ vysvětluje dávnou šamanskou metodu.

Shodou okolností právě touto dobou přednáší a vede seminář v Praze v rámci kulturního programu Pražské brány japonský badatel Masaru Emoto, který vodu fotografuje a dokazuje prostřednictvím snímků, jaké informace je schopna přenášet. „To, co dokazuje Masaru Emoto, bylo již dávno známo sibiřským šamanům, kteří tímto způsobem po staletí léčili,“ tvrdí šaman Očur-oolovič, který se s prací Emota seznámil až nyní při pobytu v České republice.

Silný šaman může vodě našeptávat a vtiskovat jí léčivou sílu. Zvláště dobře se pomocí „našeptané vody“ léčí lidé, kteří se narodili v roce, jehož elementem je právě voda. Uveďme proto příklad: Člověk, který se narodil v roce myši a jeho elementem je voda, může mít například problém s ledvinami a močovými cestami. „Připraví si sám z vody lék tak, že vezme emailovou nádobu, dá do ní vodu a vaří ji tak dlouho, až se polovina vyvaří. Pak vezme naběračku a třistakrát vodu proleje,“ vysvětluje Očur-oolovič. „Potom ji donese šamanovi, aby do ní „našeptal“. Léčivou vodu pak pije po sklenicích třikrát denně po sedm dnů. Pak následuje týdenní pauza, po ní znovu sedm dnů pití, pak opět pauza a ještě sedm dnů pití.“
„Neměli bychom se spokojit jen s teorií,“ dodává, „něco naprosto jiného je léčení „našeptanou vodou“ prakticky vyzkoušet.“

Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 31.05.2009 •