Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Články

Co a jak dál!

Co a jak dál!
Vážení přátelé, chceme vás informovat o našich dalších možných aktivitách i neaktivitách v rámci Šamanské jurty. Může se zdát, že pole záběru a různorodost přístupu osob ve sdružení působících způsobilo jakousi roztříštěnost a nejednotnost (nebo lépe neujasněnost) záměru. To však absolutně odporuje systému dnešních moderních přístupů k šamanským praktikám (chcete-li k šamanismu), kde „záměr“ hraje dominantní roli. Ovšem naším „záměrem“ nebylo naplňovat představy dnešních moderních šamanistů nebo neošamanistů (úmyslně nepíši „šamanů“), jako spíše předvedení práce, tradic a pohledů na svět skrze oči těch, kteří mají k této tradici (šamanské) nejblíže. Chtěli jsme, a nejsem si úplně jist, jestli ještě chceme, časem přivézt i méně sofistikované, tedy civilizací zasažené šamany. Po zkušenostech s přístupem lidí a možným přiblížením se „skutečné“ realitě nám to však přijde minimálně jako zbytečné mrhání energií naší, vaší a hlavně šamanů. Naše civilizace a my s ní jsme už tak vzdáleni pravé podstatě reality a uvězněni v jakýchsi nadstavbových představách o své dokonalosti, že kontakt šamanů s těmito představami by je mohl zničit; samozřejmě mám na mysli šamany, neboť představy jsou nezničitelné.
Nyní proto hledáme cestu jak pokračovat a nestat se pojízdným cirkusem s programem předvádějícím, co lidé chtějí (to však nejlépe nese), ale nechceme a ani nemůžeme riskovat střet energií, které mohou jednu, nebo i obě strany nenávratně poškodit.
Jednou z možných cest je „uvedení na trh“ úplně nového systému – „Živlové medicíny“, v níž se pokusíme spojit tradice sibiřských šamanů, taoistických šamanských tradic se zbytky vnímání „skutečné“ reality každého z nás. Tento „projekt“ je však úplně v začátcích a provedení zatím pokulhává za myšlenkou. Navíc se jedná o energeticky velmi náročnou záležitost, kde čas opravdu nehraje roli a kde oba členové sdružení, kteří se z naší strany na projektu účastní, nejsou schopni minimálně do jara uvolnit dostatek energie potřebné pro zdárný průběh projektu.
Třetí člen sdružení, jak jste již z aktualit zjistili, upřel svou energii do souběžného projektu „Slaměná jurta“, kde se společně s dalšími nadšenci věnuje různým druhům bydlení, využívání energií atp. Samozřejmě i nadále podporuje hlavní aktivitu sdružení.

Novým členem sdružení a člověkem, se kterým budete komunikovat, je naše „animistka“ Lucka. Její život se odvíjí v téměř dokonalém souznění se zvířaty, hlavně s koňmi a psy. Do budoucna plánujeme i nějaké semináře o přirozené komunikaci se zvířaty; kde si můžete opět ověřit, že ani tady nejde o žádné čáry-máry, ale opět o přiblížení se skutečnému vnímání věcí a pochopení základních principů fungování každé bytosti v tomto, ale i jiných vesmírech.

Autor: Honza •  Vydáno: 26.11.2009 •