Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Ekocentrum Šárynka

Vás zve na seminář výroby šamaského bubnu nebo bubnu djembe.
Kdy: 11. 6. 2011* 9:00 -- 18:00
Kde: Ekocentrum Šárynka - jurta a zahrada http://www.ekodomov.cz/?id=47

Podrobný popis: V tomto ojedinělém kurzu chceme ukázat dětem i dospělým ruční výrobu bubnu, na které se sami podílí. Výsledkem jejich úsilí bude hudební náspoj ve špičkové kvalitě, který může být dál školou či jednotlivci využíván. Pro kurz připravíme "stavebnice", ze kterých si každý sestaví svůj nástroj. Materiál je vyschlý dřevěný korpus, zpracovaná kůže, napínací kruhy, provázky, lak, mořidlo ad. S sebou přivezeme také různé etnické hudební náspoje vlastní výroby, na které si může každý zkusit zahrát. Jsou to náspoje inspirované přírodními národy celého světa. Kurz je určen dětem od 10 let, mladším dětem v doprovodu rodičů nebo dospělým.

Program: Bude možné vyrábět šamanský buben nebo buben djembé. Každý z účastníků kurzu si vybere svůj dřevěný korpus bubnu, ručně si ho obrousí a nalakuje, připraví vypínací kruhy. Dle velikosti bubnu si vybere kůži, ořízne do patřičných rozměrů, namočí, napne na buben a....do večera bude mít svůj vlastní hudební náspoj (bližší informace na http://www.bubinky.cz ). Protože vyrábíme bubny již 15 let, ručíme za špičkovou kvalitu všech našich náspojů, i těch, které si vyrobíte vy sami. Energie, kterou "Vašemu" originálnímu bubnu dáte, se Vám vrátí v podobě krásného přírodního zvuku.

Lektoři: Věrka a Vašek Martincovi
Cena: 700,- Kč plus cena bubnu (djembé 2700 - 6000 Kč, šamanský buben od 2000,- podle velikosti)
Doporučené vybavení: pracovní oblečení
Kontakt pro dotazy: Johana Passerin, tel. 734406003, johana.passerin(at)ekodomov.cz
Kód kurzu: VSB
Platba: předem - převodem na účet 1746131044 / 5500
předmět platby: Vaše jméno a kód kurzu - VSB
Variabilní symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR
specifický symbol: 11062011
Kurzovné 700,- Kč prosím uhraďte nejpozději do 4. 6. 2011. Platba za materiál na místě.
Přihlášení: prostřednictvím registračního formuláře:
http://www.ekodomov.cz/ekocentrum-sarynka/akce-v-ekocentru/vyrob-si-svuj-buben/ #c696
----
Leták ke stažení

http://www.ekodomov.cz/fileadmin/4_Ekocentrum_Sarynka/Akce_v_ekocentru/vyrob_si _svuj_buben_11062011.pdf
(PDF, 104 kB)
---
Johana Passerin
Vedoucí Dětského klubu Šárynka Vedoucí
Ekocentra Šárynka
tel. 734406003

Ekodomov, o.s.
V Podbabě 2602/29B 160 00 Praha 6
tel.: +420 234 697 402 tel.: +420 220 920 268 fax: 910 256 149
http://www.ekodomov.cz

Naši činnost podporují: Evropský sociální fond ČR, Státní fond životního prostředí ČR, MŽP, MŠMT, Hlavní město Praha, NROS, Finanční mechanismy EHP a Norska, Nadace Partnerství, společnost TPCA a další dárci z řad firem i jednotlivců. Děkujeme.


Autor: Mládek •  Vydáno: 18.05.2011 •