Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Aktuality

Slavnost Zeleného muže

Slavnost Zeleného muže
2. srpna 2017 od 19:00 hodin

Zveme vás na rituál Zeleného muže, do polí mezi obcemi Škvorec, Přišimasy a Úvaly, na místo u sv. Donáta. Zeleným mužem je tentokráte skvělý bubeník Petr ŠUŠOR.

Na počátku srpna slavili naši předkové svátek sklizně. Věřili v magickou moc přírody a její plodivou sílu. Přestože se dnes většina lidí necítí být součástí přírody, ona k nám stále promlouvá.

Podvečer uvede etnoložka Pavlína Brzáková. Místo konání najdete, když si do internetového vyhledavače zadáte heslo Lípy u sv. Donáta. Budete tradičně pohoštěni koláčem a čajem, ke společné hostině můžete přispět i ze svých zdrojů. Vezměte si s sebou bubny, bubínky, rolničky a zvonky. Vítány jsou i další hudební nástroje, rozezníme jimi okolní krajinu. Akce je vhodná pro milovníky přírody, duchovní pátrače i rodiče s dětmi.
Vstup je volný.

Kdo je Zelený muž?
Zelený muž nebo také dubový král je symbolem pohanského božstva. Je uctívaným bůžkem přírody, bohaté úrody a hojnosti, je králem posvátného stromu života. Dobrotivý bůžek přírodní vegetace se neviděn pohybuje kolem stromů v hlubokém lese, odpočívá na rozkvetlé louce, skrývá se v dechu květin, v jarním vánku, v kapkách deště, v barvách spadaného listí, v bublání lesního potoka, v kamínkách na cestě, v příšeří magických jeskyní, v tajemných stínech večerního soumraku.

Zelený muž je socha, kresba, reliéf nebo jiné zpodobnění mužské tváře obklopené (nebo tvořené) listím, které vychází z mytologie. Větve nebo šlahouny mohou vycházet z úst, nosu nebo jiných částí tváře a mohou na sobě mít květy nebo plody. Zelený muž byl často užíván jako dekorativní ornament na starých stavbách, zejména však na gotických kostelech (ale jeho vyobrazení jsou jak na náboženských, tak na světských stavbách). Jedná se o zpodobnění mužské tváře obklopené listím. Motiv Zeleného muže má velkou řadu podob a variací. Je možné ho najít v mnoha kulturách po celém světě, je nejčastěji spojován s rostlinnými přírodními božstvy. Primárně je interpretován jako symbol znovuzrození, obrození, nového počátku, jako připomínka nekončícího cyklu, který je obnoven s každým jarem.


Autor: Pavlína Brzáková •  Vydáno: 25.07.2017 •