Šamanská jurta

C e n t r u m   p ř i r o z e n é   s p i r i t u a l i t y

<< Semináře

Duben 2011

Duben 2011

Víkendové semináře v DUBNU 2011 se sibiřskou šamankou Anisjou Monguš
Náplně těchto „seminářů“ se šamankou Anisiou budou ovšem těžko splňovat klasickou představu nás, Evropanů, o jejich průběhu. Šamanka se především zaměřuje na energetické složení skupiny a teprve potom se přesně rozhoduje, o čem a jakou formou „seminář“ proběhne.
Může se zaměřit více na léčení jednotlivců, popř. pokud vidí některé lidi se schopnostmi, tak na jejich rozvoj, někdy na jiná témata (věštění, astrologii atp.) Vím, že je to pro nás velmi neobvyklé, ale šamanka v podstatě to, co my nazýváme „seminář“, vlastně nezná. Nemůže provést klasické učení a naučení něčeho, co přichází (by mělo přijít) samo.
Proto předem nastíníme možné téma, ale i to bude velmi flexibilní.

Na obřad si přinesete obětiny - vhodné jsou všechny druhy potravin kromě ovoce a zeleniny. Přineste si stužky pěti barev - zelená, modrá, žlutá, červená a bílá, případně kus bílé látky, do níž obětiny určené ohni zabalíte.
Oběma semináři provádí Pavlína Brzáková. Překlad do češtiny zajištěn.

30.4.-1.5.2011
Putování šamana v duchovních světech.
Otevření Bílé cesty. Probuzení schopnosti vnitřního vidění. Léčení vodou: tajná receptura tuvinských šamanů. Dále podle potřeb a směřování účastníků.

 

Seminář se koná ve Škvorci u Úval (35 km východně od centra Prahy v areálu nového zámku (Smiřických 2) naproti starému zámku (mapa je na našich stránkách).

16.-17. 4.2011
Pět elementů
Anisja se bude věnovat představení jednotlivých elementů tvořících náš svět. Naučíte se komunikovat s těmito elementy. S Anisjinou pomocí otevřete cestu intuice a naučíte se naslouchat vašim duchovním pomocníkům. Zúčastníte se rituálu ohně a dřeva. V programu jsou očistné obřady jednotlivců, věštění a konzultace určené jednotlivým účastníkům.

Seminář se koná ve Škvorci u Úval (35 km východně od centra Prahy v areálu nového zámku (Smiřických 2) naproti starému zámku (mapa je na našich stránkách).

 Čas seminářů
 

sobota - prezentace 9:00 - začátek 10:00 - konec 17:00 - následují konzultace a diskuse
neděle - začátek 9:00 - konec 16:00 – následují individuální konzultaceAutor: Mládek •  Vydáno: 01.04.2011 •