Šamanská jurta - První etnografické a obřadní centrum sibiřského šamanismu

Aktuální Semináře Články Naše jurta Sibiřský šamanismus O šamanech Obřady Download Odkazy Fórum Místo Kontakt
 
 
   
 

SIBIŘSKÝ ŠAMANISMUS

archiv: P. BrzákováV posledním desetiletí se role šamana vlivem sílící turistiky po území Ruské federace změnila - šaman se stal jakýmsi "nárazníkem mezi kulturami". Pouze on se totiž dokáže prodrat balastem nejrůznějších motivací, s nimiž turisté a rozmanití návštěvníci na tato odlehlá místa přijíždějí. A šamani také jako první reagují na to, co nového a prospěšného mezietnická a mezikulturní setkání přinášejí.
Vedle obřadů, které se dělají výhradně na žádost cizinců, kterých navštěvuje tuto jihosibiřskou republiku stále větší množství, byly obnoveny obřady, jež se už dávno přestaly dělat a na tuvinskou tradici skutečně navazují. Patří k nim rituály každoročního svěcení pramenů, stromů, očišťování bytů, domů a automobilů, ale i léčitelská praxe a pohřební obřadnost.
Pro národně-osvobozenecké cíle mají význam zejména rituály svěcení stromu a pramenů, ale pro běžné Tuvince jsou důležité především pohřby. Navíc síla smrti a úcta ke konečnosti lidského života vytváří jakýsi ochranný háv, který zabraňuje zneužití tohoto rodinného obřadu, při němž je přítomnost šamana naprosto nezbytná: sedmého dne umožňuje rodině jako prostředník mezi duchovním a lidským světem kontakt s duchem zemřelého a čtyřicátý devátý den ho pak odvádí do říše mrtvých.