Šamanská jurta - První etnografické a obřadní centrum sibiřského šamanismu

Aktuální Semináře Články Naše jurta Sibiřský šamanismus O šamanech Obřady Download Odkazy Fórum Místo Kontakt
 
 
   
 

ŠAMANSKÁ JURTA

archiv: P. BrzákováTeze o smyslu práce se sibiřskými šamany v evropském prostoru
1. Předávání sibiřských kulturních a životních postojů, směrů i intuitivních nevědomých návyků, které mohou být inspirativní i prakticky přínosné pro život obyvatel evropského kulturního okruhu.

2. Vědomé zachovávání jiných (zde přírodních sibiřských) pohledů na svět a způsobů nazírání na něj
a alespoň částečné pochopení jiného pohledu na zákonitosti života a smrti.

3. Uchovávání a průběžná interpretace jednoho z pramenů rozmanitého chápání světa, jako protiváha rychle se šířící globalizační kultury, jejímž hlavním cílem a argumentem je rostoucí hmotný blahobyt bez ohledu na široce obecný existenciální duchovní přesah zdejší kultury i samotného bytí.

4. Přínos pro samotného šamana, který poznáním kladů i záporů "silné" evropské většinové kultury může částečně lidi ve svém okolí upozornit a připravit na razantně přicházející jiné kulturní návyky a tím zvyšovat jejich (i naší) imunitu proti silové, jednostranné konzumně laděné kultuře a upevňovat jejich kulturní sebevědomí a sebeuvědomění.

5. Hledat a obnovovat spojení s vlastní mizející spirituální tradicí a mimo jiné s tím spojené hledání hranic pro dosahování zisku z jakékoli lidské činnosti.

6. Příkladem odlišného přístupu šamana odstraňovat zažitý častý způsob myšlení běžných Evropanů, který lze charakterizovat lidovým rčením "Po nás potopa."

7. Poznání léčitelského umění sibiřských kultur.

8. Studium vzájemného vlivu šamanismu a buddhismu.

9. Laskavé upozornění na skutečnost, že "Všechno je jinak," jako zaklepání na dveře těch, kdo v bezpečí svého příbytku přešlapují na jednom místě.


MY
Občanské sdružení Šamanská jurta je přátelský projekt, který vznikl na základě spojení několika subjektů:


Pavlína Brzáková
Jako pro etnoložku, která se od roku 1991 zabývá studiem nomádských kultur na území Ruské federace, je toto vyvrcholení terénního sběratelského působení. Dlouhodobě pobývala v prostředí kočovných Evenků, sbírala jejich pohádky, legendy a vyprávění ze života. Výsledkem její badatelské práce je četná publikační činnost v podobě článků a knih. Věnovala se též studiu kultury burjatských pastevců a zemědělců v podhůří Sajan na území Burjatské republiky, v posledních letech sleduje renesanci šamanismu v republice Tuva.
Info ...

 

Honza Mucha
Na počátku v dětství byla vize, pak pokus dát tomu formu pomocí hůlčiček systémů ve formě hudby, léčení, homeopatie, čínské medicíny, šamanských cest a na konci je opět jen vize. Kruh se uzavřel, ale přesto pokračuje dál.
Chci aby účelem našich, ale ani žádných jiných seminářů nebylo uvádění lidí, kteří si sami často nedovedou poradit se životem, do ještě větších zmatků, nebo při hledání cesty, ať už jakékoli, nahrazení jednoho systému systémem jiným. Chtěli bychom ukázat v co nejméně zkreslené formě to, co je přirozené a ne to co je dnes prezentováno jako rádoby nadpřirozené. Dále ...

 

Martina Mládková

Hlavním tématem mého zájmu jsou možnosti vnitřní proměny lidské duše, nalezení rovnováhy a harmonie. Dlouhodobě hledám různé cesty, po kterých se člověk může vydat, aby poznal a přijmul sám sebe, osvobodil se z vlastních pout a pochopil okolní svět a jeho fungování v různých úrovních bytí. Existuje mnoho způsobů , jak na sobě pracovat a každému z nás je bližší něco jiného. Já při svém hledání využívám především hlubokých osobních zkušeností a vnitřní intuice. Vycházím z poznatků astrologie a symboliky tarotových karet, čerpám z knih a starověkých spisů. Snažím se naslouchat přírodě, ale především pracuji s drahými kameny, které mohou sloužit jako pomocníci na cestě sebepoznání a vnitřní transformace.

Něo dalšího o mé činosti také na: http://sugandhika.webnode.cz

 

Petr "Mládek" Dekastello
Věčný student filozofie, ten který se snaží vidět realitu ze všech úhlů pohledu. Tak to jem celý já. Jinak jsem dělal v životě a zajímal se o spousty věcí a posledních 15 let jsem se živil grafickým designem (viz: www.dekastello.net) a pobýval několik let v zahraničí. Avšak vždy mě zajímalo duchovno a energie, ale všechny možné esoterické techniky a skupiny, mě nějakým způsobem jaksi vůbec nepřitahovali. Stále jsem tedy čekal na nějaký ten startovní impuls, který přišel posléze, když jsem se seznámil s Honzou a poznal šamanské učení. V ten moment, znáte to, vámi proběhne ten neomylný pocit, "to je ono" a vy víte, že toto je to pravé, ten správný přístup se kterým se vnitřně ztotožníte. Dále ...

 

 

Etnografické pojetí projektu
Projekt má částečně formu skanzenu. Ústředním objektem je typické tradiční obydlí nomádů, zasazené do hospodářského prostřední: jedná se o jurtu tuvinských kočovníků, obývajících stepní oblasti republiky Tuva na území Ruské federace.
Činnost centra je zaměřena na prezentaci nomádských kultur některých sibiřských národů, které vlivem změny politických a ekonomických systémů a migrace obyvatelstva do měst v současném světě jen těžce přežívají. Organizováním přednášek, seminářů, dlouhodobých vzdělávacích projektů (se zapojením vytipovaných vzdělávacích zařízení v ČR) bychom rádi posílili národně-obrozenecké tendence těchto malých národů a poukázali na bohatost a šíři jejich zanikající tradice.