Šamanská jurta - První etnografické a obřadní centrum sibiřského šamanismu

Aktuální Semináře Články Naše jurta Sibiřský šamanismus O šamanech Obřady Download Odkazy Fórum Místo Kontakt
 
 
   
 

ČLÁNKY

 

šaman Očur-Olovič

Ooržak Dugar-Sjurjun Očur-oolovič, který se v současné době nachází v jurtě na nádvoří nového zámku ve Škvorci (naproti starému zámku), je jedním z obnovitelů náboženství a duchovní kultury v jihosibiřské republice Tuva - šamanismu a buddhismu. Naši republiku navštívil již podruhé, aby zde vysvětil některá silová místa (stromy a prameny) a zpřístupnil znalosti sibiřského přírodního léčitelství také za hranicemi své vlasti. Léčí energií a bylinami, pořádá obřady, věští, vyrábí ochranné amulety a očišťuje domy a byty od negativních energií.

Dále...

31.5.2010 Pavlína Brzáková

 

šamanské panenky pro štěstí

Panenky pro štěstí
O „šamanském dubu“ nedaleko městyse Škvorec psali, naposledy to bylo o oslavách zimního slunovratu. Dub vysvětil loňského léta sibiřský šaman Očur-oolovič a mnozí z vás si již na něj byli přivázat stuhu nebo jiný ozdobný předmět. Tentokráte bychom vás k němu rádi pozvali na vaše první soukromé oslavení jara a vytvoření panenek pro štěstí. Co je to za zvláštní zvyk?

11.3.2010 Pavlína Brzáková

 

zdobeni svěceného šamanského stromu

Když se Stromy zlobí
Z dubu u sv. Donáta v polích za městysem Škvorec bylo ukradeno několik slunovratových ozdob včetně ochranné panenky. Podle sibiřských šamanů nikdo z takových zlodějů neujde trestu. Dub je vysvěcený šamanem Očur-oolovičem, který zastupuje tradici tuvinských šamanů světících stromy, prameny a další posvátná místa. Prostřednictvím specielního rituálu oslovil ducha tohoto stromu, který nyní pečuje o všechny dárce pentliček a ...

10.3.2010 Pavlína Brzáková

 

jihokorejská šamanka Kim Keum Hwa

Pokud se mělo jednat o nezávislý, ničím nezatížený pohled na fungování nejen dnešních šamanů a hlavně o jakousi vizi dalšího vývoje, dalo by se říci, že toto se nevydařilo. Pan spisovatel-dokumentarista je stejně jako většina dnešních „rádoby“ zachránců „Matky Země“ příliš ukotven v ekologických, nebo Dále...

1.3.2010 Honza

 

kniha Poselství šamanů

KNIŽNÍ RECENZE

Geseko von Lüpke: Poselství šamanů, Rozhovory s léčiteli a medicinmany 21. století, Práh, Praha 2009
Na sklonku loňského roku vydalo nakladatelství Práh knihu věnovanou rozhovorům s léčiteli a medicinmany 21. století. Tato kniha byla recenzována v časopise Respekt 5/2010 a nyní si tuto recenzi můžete přečíst také zde.

14. 2. 2010. Pavlína Brzáková

 

Saman sveceni stromu

Tradičně celé Vánoce a zejména Slunovrat v lidové magii souvisely s úrodou, s plodností. Díly slavnostní večeře, nikoliv zbytky, byly roznášeny stromům, zvířatům, polím. Tím se štědrost přenesla i na celé okolí, na krajinu. Škvorecké slunovratové setkání, které proběhlo 21. prosince u posvátného „šamanského dubu“ nedaleko staletých lip U sv. Donáta, představuje návrat k této tradici.

2.1.2010 Václav Vokolek

 

Oslava zimniho slunovratu

Pozorujeme-li Slunce během roku, rozpoznáme v jeho dráze cyklus. Střídá se poměr světla a tmy. Hraničními vrcholy tohoto cyklu jsou rovnodennosti a slunovraty. Slunovrat (solsticium) je nejdelší noc v roce, Slunce se nachází na obratníku Kozoroha a lidé na severní polokouli jej nazývají zimním slunovratem. Po něm následuje rovnodennost, den a noc jsou v rovnováze, stejně dlouhé. Světla přibývá až do nejdelšího dne v roce, kdy se Slunce dostává do oblasti obratníku Raka, což nazýváme letním slunovratem. Od té chvíle začíná narůstat tma a spolu se dnem je vyvážena podzimní rovnodenností a nakonec převáží opět v zimním slunovratu.

Dále...

16. 12. 2009 Martina Lukášková

 

Pozvanka na slunovrat

21. prosince je nejdelší noc v roce a je tedy důvodem k oslavě. Naši slovanští, keltští a germánští předkové tradičně v tomto čase vítali „zrození nového Slunce“, které porodila Matka příroda a díky němuž se následné dny opět začínají prodlužovat. Tento svátek ovšem vymizel z našeho území vlivem křesťanství a zlomek radostných oslav s ním spojených se dochoval pouze o Vánocích – zdobení stromku a utužování rodinných vazeb u štědrovečerního stolu. Ovšem na rozdíl od Vánoc, kdy krášlíme uříznuté stromky umístěné ve stojanech, bývala zimní slunovratová slavnost oslavou přírody a živých stromů.

Dále...

1.12.2009 Pavlína Brzáková

 

Žabonosy-foto archiv: Mládek

CO A JAK DÁL !
Vážení přátelé, chceme vás informovat o našich dalších možných aktivitách i neaktivitách v rámci Šamanské jurty. Může se zdát, že pole záběru a různorodost přístupu osob ve sdružení působících způsobilo jakousi roztříštěnost a nejednotnost (nebo lépe neujasněnost) záměru. To však absolutně odporuje systému dnešních moderních přístupů k šamanským praktikám (chcete-li k šamanismu), kde „záměr“ hraje dominantní roli. Ovšem naším „záměrem“

26.11.2009 Honza

 

Samanske poutini misto

Na konci května tohoto roku sibiřský šaman Ooržak Sjurjun-Dugar Očur-oolovič vysvětil dub v místě, které se nazývá U Sv. Donáta a nachází se nedaleko městyse Škvorec (Praha – Východ).  Strom byl vyzdoben stuhami v pěti barvách (červená, zelená, modrá, bílá a žlutá), které představují pět živlů, z nichž je tvořen náš svět.

Dále...

20.11..2009 Pavlína Brzáková

 

Saman pramen voda

Šaman Očur-oolovič stejně jako mnozí další tuvinští šamani používají vodu při léčení. „Naše tělo je z velké části tvořené vodou a právě vodě šamani „našeptávají“ a s její pomocí léčí,“ vysvětluje dávnou šamanskou metodu.

Shodou okolností právě touto dobou přednáší a vede seminář v Praze v rámci kulturního programu Pražské brány japonský badatel ...

Dále...

31.5.2009 Pavlína Brzáková

 

 

léčení BEZDĚTNOSTI A NEPLODNOSTI

„Děti jsou naším pokračováním,když zemřou, skončí lidský rod,“

říká tuvinský šaman Očur-oolovič. „Životní styl, který k vám do Evropy přichází ze Západu, není dobrý v tom, že narušuje přirozenost. Do pětatřiceti let poznávat, finančně se zajišťovat a pak přivádět na svět děti…, představa, že na plození a rození dětí je dost času, vytváří jen zmatek v lidských životech. Když se žena rozhodne rodit v pětatřiceti, může být už v některých případech pozdě.

Dále...

30.5.2009 Pavlína Brzáková

 

 

Očištění domu

Očišťování domů a bytů je v Tuvě velmi časté, zpravidla se zve do domácnosti šaman dvakrát do roka – na jaře a na podzim, aby si Tuvinci zajistili zdravé prostředí pro své rodiny.

Dále...

22.5.2009 Pavlína Brzáková

Mezi dvěma světy
archiv: P. BrzákováJdeme pěšinkou mezi řádky okurek a brambor. Zahrada je hned za prkenným domem. Každý z nás nese v ruce nějaký talíř s jídlem. Jsme již obřadně očištěni, můžeme vkročit na místo, kde proběhne pohřební rituál. Šamanka jde před námi, drží v ruce zapálenou větvičku jalovce a tichounce zpívá.
Tuva je republika na jihu Sibiře. Po rozpadu Sovětského svazu se její obyvatelé vrátili ke svým původním tradicím a náboženstvím - šamanismu a lamaismu. Duchovní svět však pouze zoficiálněl: přežíval totiž i v dobách, ...
Dále...
10.8.2008 Pavlína Brzáková

 

OHŇOVÝ RITUÁL
"Dobrý šaman se pozná podle skutků, a ne podle toho, co vám zrovna o sobě vypráví," říká tuvinský šaman Ooržak Dugar-Sjurjun.

archiv: P. Brzáková Když jsem v roce 2004 poprvé navštívila jihosibiřskou republiku Tuva, bylo to rok po druhém Mezinárodním sympoziu šamanů a šamanologů, které v hlavním městě Kyzylu uspořádala šamanská centra za podpory tuvinského prezidenta. Tuva se postupně stala jakousi baštou sibiřského šamanismu, kam začaly směřovat skupiny i jednotlivci duchovních hledajících. Ooržak Dugar-Sjurjun tehdy působil jako vedoucí centra Dungur a přijímal cizince z nejrůznějších míst Evropy a Spojených států amerických.
Obýval malou místnost, která by se s určitou nadsázkou dala nazvat "šamanská kancelář". Každý příchozí si dozajista musel všimnout ..
Dále...
10.8.2008 Pavlína Brzáková

 

Nikdy neříkáme všechno
"… nikdy neříkáme všechno…". Tato věta mě zní v hlavě jako největší otazník a zároveň jako vykřičník od mé poslední cesty k sibiřským šamanům. Sám nevím čím jsem si zasloužil takovou důvěru jednoho z místních velice významných šamanů, ale pro jeho bezpečí a práci zde neuvedu ani jeho jméno ani místo působení, přestože oboje znám. Na celém setkání byla tato věta nejzávažnější, ale jeho "varování" šlo ještě hlouběji:
Dále...
6.8.2008 Honza

 

"Základem každého léčení je očista," říká šamanka Ludmila Karaoolovna Oyun
archiv: P. BrzákováNásledující článek, ve kterém je shrnut první pobyt šamanky Oyun, vyšel v říjnovém čísle časopisu REGENERACE. Jeho autorkou je Pavlína Brzáková. Pokud jste neměli možnost si článek přečíst, nabízíme vám ho nyní v plném rozsahu.
Je šero, v areálu purkrabství se dlouží stíny. Už při první návštěvě si Ludmila všimla u brány jakési mužské postavy, kterou nikdo neviděl. Když vstoupila do bytu paní domácí, zadívala se upřeně na prázdnou pohovku a zeptala se: "Proč tu ta stará žena sedí?"
Paní domácí věděla, že její maminka jejich domov po své smrti neopustila, a tak ji ta otázka příliš nepřekvapila. "Zůstala tu, ale neubližuje." A když pak Ludmila očistila celý byt sibiřským jalovcem a zazpívala za zvuku bubnu svou píseň, stařenčin duch opustil své blízké doopravdy.

OČISTA ZE STEPI. Ludmila do Čech nepřijela provázet duše zemřelých, ale očišťovat domy, byty a místa, která jsou nějakým způsobem zatížená.
Dále...
30.11. Pavlína Brzáková

 

NÁSTIN DĚJIN TUVY
archiv: P. Brzáková První známky osídlení Tuvy hominidy pocházejí z raného paleolitu. Na jižní straně pohoří Tannu-Ola u vesnice Torgalyk byly nalezeny kamenné nástroje období acheuléen (před 300-100 tis. lety). Dalších asi deset nalezišť kamenných nástrojů mousteriénského typu (před 100-30 tis. lety) se nachází v jižní a západní Tuvě. Osídlení anatomicky moderním člověkem je z pozdního paleolitu (před 20-15 tis. lety). V té době již byly klimatické podmínky, fauna i flóra zhruba stejného charakteru jako dnes. Z období neolitu (6.-5. tis.) pocházejí kamenné nástroje opracované dokonalejšími technikami (hlazení, vrtání, retuš), hliněné nádoby zdobené geometrickými vzory, také byl vynalezen luk a šípy. Obyvatelé stepních oblastí Tuvy chovali domácí zvířata (koně, kozy, skot). Dále...
15.11. Klára Řezníčková

 

Monguš Kenin-Lopsan - "Živý poklad šamanismu"
archiv: P. Brzáková Klíčovou postavou tuvského šamanismu je Mon'guš Bora-xööyevič Kenin-Lopsan'. Tento osmdesátiletý muž je dobrým znalcem tradic vlastního národa a zasloužil se o znovuoživení tuvského šamanismu, které začalo v devadesátých letech 20. století. Díky jeho vlivu má tuvský šamanismus specifickou organizovanou formu podporovanou státem a je populární v zahraničí. Dále...
12.10. Klára Řezníčková

 

ŠAMANSKÁ TUVA DNES
archiv: P. BrzákováNejvýraznější návrat k šamanismu se v rámci Ruské federace podařil Tuvincům. Republika Tuva se proslavila dvěma mezinárodními sympozii šamanů a šamanologů, a to v roce 1996 a 2003. Obě tato setkání podle interpretace místních šamanů spojovala myšlenka "celosvětového propojení šamansky praktikujících a zájemců o šamanismus", ale podle nezávislých pozorovatelů jevila spíše silné nacionalistické prvky.
"Tuvinští šamani chtěli především ukázat, že oni jsou nejsilnější, a tak zahraničním šamanům dovolili jen to, aby se připojili k závěrečnému bubnování..."
Návrat k šamanismu, dokonce podpořený prezidentem Tuvy, se v této autonomní republice stal výrazným prostředkem pro posílení tuvinské identity. Dále...
1.10. Pavlína Brzáková

 

Rekonstrukce rozhovoru se šamankou Rosou z Adyr-Kežig
archiv: P. BrzákováRozhovor byl veden v ruštině dne 10.8.2001 na dvorku Rosina domu ve vesnici Adyr-Kežig v Todžinském rajonu. Nahrávce bohužel není vždy úplně rozumět, Rosa mluvila jemným, spíše tichým hlasem, jasně zaznívá pouze její častý smích a naše ne úplně inteligentní dotazy ... Terénní poznámky pořizované v písemné formě bohužel nenávratně zmizely na zpáteční cestě spolu s dalšími cennostmi, takže neznáme Rosino hlavní jméno, úvodní část rozhovoru chybí a zeměpisné názvy, které se mi nepodařilo najít v mapě, jsou patrně zkomolené...
...tajga je veliká a mocná ... je třeba ji ctít ... přinášet dary ... u pramenů řek, aržaanů ... mnoho míst ... to je pro jednoho, pro jednu rodinu velmi těžké ... proto šamani ... pracuji jako šamanka v celé oblasti ... Dále...
20.9. Klára Řezníčková

 

Tradiční tuvské kulty
archiv: P. BrzákováV této kapitole popisuji to, co bylo v Tuvě tradičně předmětem uctívání a jaké byly konkrétní projevy víry. Výčet není vyčerpávající, soustředila jsem se především na tu prvky duchovní kultury, které souvisejí s mnou nasbíraným materiálem. Nejsou zde zachyceny například komplikované představy o duši, pohřební obřady a jiné přechodové rituály, rozvinutý kult míst je představen jen ve stručnosti. Vše se týká pouze animistické tradice, buddhistická tradice je úplně vynechána. Dále...
14.9. Klára Řezníčková

 

Šamani a "šamanismus"
archiv: P. Brzáková V této kapitole se zabývám otázkami, kdo je to šaman, jak se vyvíjel pohled Evropanů na šamany a jaké novodobé mýty jsou s šamany spojeny. Také se pokusím přiblížit, kým je šaman pro svou vlastní komunitu, jak na něj pohlížejí lidé z jeho kultury. Také se rovněž pokusím pojmenovat náboženství těchto kultur.
Slovo "šaman", jako mezinárodně používaný termín, pochází z tunguzských jazyků a stalo se zobecňujícím názvem pro náboženské specialisty, specifické jedince z celého světa, kteří ve prospěch své společnosti komunikují s duchy. Dále...
20.8. Klára Řezníčková


"Šamanismus"

Termín šamanismus je vyjádřením evropské iluze o jednotném, koherentním systému společném mnoha "přírodním" národům. Vhodnější je hovořit o jednotlivých prvcích šamanismu nebo o tzv. šamanismu.
Tuvané, stejně jako ostatní turkojazyčné národy Sibiře (a četné další tzv. přírodní národy), věřili a často stále věří, že veškerenstvo je složeno ze tří světů (kosmologických sfér) obývaných lidmi, zvířaty, ptáky a rozličnými božstvy a duchy. Prostředníky mezi nadpřirozenými bytostmi a lidmi jsou zejména šamani - lidé se schopností navázat kontakt s duchy a s jejich pomocí léčit nemocné, předpovídat budoucnost, pomáhat při lovu apod.
Dále...
9.8. Klára Řezníčková

 

Podzimní pozvánka
Jelikož již od počátku vedeme náš projekt jako dlouhodobý, chceme vás upozornit, že navzdory protivenství a nezájmu místních rádoby "šamanů" náš projekt pokračuje. Šamanka OYUN jede v měsíci srpnu načerpat sílu zpět na Sibiř, ale v září se ona, nebo někdo s dalších šamanů opět vrací, aby pokračoval nejen v ukázkách a seminářích, ale i v praktické šamanské práci, obřadech a bude-li zájem i učení.
Vím, že je těžké si připustit že šamanská práce nespočívá v několikadenním ležení v tělocvičně a skupinovém mlácení do bubnu, kde by měl vize i mrtvý, ale v opravdovém spojení s duchy, hlavně duchy přírody a za pomoci ochrany určitých rituálů. Dále...
25.7. Honza

 

Pozvání od šamanky
archiv: P. Brzáková Pro ty, kteří se zajímají o tuvinský šamanismus a tradice tuvinského národa, žijícího v samém srdci Asie, budou určitě zajímavá setkání a semináře, jejichž program proběhne během června a července. Aby toto mělo pro účastníky nejen poučný a kulturní přínos, ale i oddychový a relaxační zážitek, vše probíhat přímo v jurtě a v přírodním prostředí na pozemcích mezi pastvinami nedaleko hospodářského statku U mlýna v jedné z českých osad.
Všichni, kteří se o tuvinské obřady zajímají, by měli rozhodně vědět, že Tuvinci se od dávných dob vztahovali k přírodě jako k živé bytosti a tudíž všechno, co je obklopovalo (oheň, voda, hory, slunce, nebe, země), bylo předmětem jejich uctívání. Dále...
26.6. Ludmila Karaoolovna Ojun

 

---------------------------------

 

GLOSY

 

Šaman přijede na jaře 2009

Alespoň o naplnění tohoto našeho prohlášení budeme ze všech sil usilovat a pro jistotu na tom pracujeme již teď, a to i na případné záloze, což je na nasmlouvání někoho dalšího z prozatím Tuvinských šamanů. Doufáme, že se nám podaří zajistit financovaní opětovné "expedice" na Sibiř, kde bychom chtěli rozšířit naše dobré kontakty a dohodnout návštěvu dalších šamanů i z jiných oblastí.

Dále...
17.10.2008 Mládek

 

---------------------------------

 

TEXTY

 

Absurdní básně: Ondřej Šíla

Chlopně v Chocni
Levandule, strž a písek pod hrází.
Zkoumavej saniťák
s pěti chlopněmi za sedačkou
vyhoukává ´Oh my honey´
do tepláků léta
Poetika a etika
červeně praží do čekanek,
ó jak hezké jsou
kopřivy pod duhou Dále...